Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

O umiejętnościach i zawodach przyszłości

W Krakowie zakończył się Kongres Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o wyzwaniach związanych z ewolucją rynku pracy, edukacji przyszłości, umiejętnościach i zawodach przyszłości, czy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w tych obszarach. Podsumowano także realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), wspierających wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2023 i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Województwo Małopolskie reprezentował wicemarszałek Józef Gawron.

W środę i czwartek uczestnicy kongresu mogli wziąć udział w sesjach, dyskusjach panelowych, warsztatach i prezentacjach poświęconych zrealizowanym i planowanym działaniom na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

W uroczystej inauguracji kongresu uczestniczył wicemarszałek Józef Gawron.

- Chciałbym podziękować Ministerstwu za ostatnie kilka lat wspólnej wytężonej pracy. Udało nam się razem zaplanować oraz rozpocząć realizację ważnych inicjatyw, które otwierają nowy etap w podejściu do edukacji jako procesu, który powinien angażować z jednej strony instytucje edukacji i rynku pracy, z drugiej zaś odpowiadać na potrzeby rodzica, ucznia, nauczyciela. To szczególnie ważne, że przy projektowaniu działań Ministerstwo korzysta z doświadczeń i rekomendacji regionów, w tym Małopolski - powiedział Józef Gawron.

- To wydarzenie jest okazją do podsumowania tego, co zrobiliśmy i do rozmowy o tym, co jeszcze przed nami. A przed nami zmiana. Cechą współczesności jest „transformacja”. Rozwój technologii, starzenie się ludności, zmiany preferencji i wartości, zmiany dotyczące organizacji i charakteru pracy, wzrost migracji, urbanizacji czy zielonej ekonomii, nie tylko kształtują obraz społeczno-gospodarczy współczesnego świata, ale także wpływają na otoczenie systemu edukacji i są bodźcem do wprowadzenia w nim zmian. W tym duchu jestem przekonany, iż dalsza wspólna praca pozwoli nam sprostać tym wyzwaniom - podkreślił wicemarszałek Małopolski.

Podczas pierwszej sesji plenarnej omówione zostały m.in. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 oraz plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2023-2025 wraz z podsumowaniem pierwszego roku jego wdrażania. Druga sesja plenarna dotyczyła Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego politykę uczenia się przez całe życie.

Tego dnia odbyły się także prezentacje i sesje warsztatowe. Prezentacje były poświęcone doradztwu zawodowemu i walidacyjnemu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich narzędzi i dobrych praktyk. Panel dyskusyjny dotyczył współpracy pracodawców i instytucji edukacyjnych, a także rozwijaniu umiejętności w miejscu pracy. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach adresowanych do organów prowadzących i organizacji tworzących Branżowe Centra Umiejętności. Mogli także dowiedzieć się, w jaki sposób narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) mogą wspierać planowanie rozwoju umiejętności.

Zwieńczeniem kongresu była zorganizowana w czwartek sesja plenarna na temat pozaformalnego uczenia się - na przykładzie inicjatyw związanych ze zdobywaniem wiedzy przez osoby dorosłe.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy