Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dane dotyczące wsparcia dla szkół i placówej kształcenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania skutkowm pandemii covid-19. Wsparciem objeto 24 podmioty (gmini, powiaty); 102 placowki wykorzystuje możliwość doposażenia; 3 miliony 948 tysięcy to wartość środków kwalifikowalnych na, 3 miliony 703 tysiące złotych to wartość zakupionych sprzętów. stan na listopad 2020 - zakupiono 150 komputerów, wydatkowano ponad 435 tysięcy złotych

O małopolskiej edukacji zawodowej

Podczas posiedzenia Rady Partnerstwa projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” rozmawiano mi.in. o pierwszych efektach pomocy, służącej wsparciu organów prowadzących szkoły i placówki kształcące zawodowo, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Spotkaniu Rady przewodniczyła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa, która podsumowała, że w wyniku wprowadzenia działań antykryzysowych 90 szkół w całym województwie otrzyma komputery i laptopy warte niespełna 4 mln zł.

Podczas połączonych obrad on-line gremium ds. koordynacji kształcenia zawodowego i komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz gremium ds. zadań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym, omówiono stan realizacji zadań projektowych, w których wykorzystano 85% przyznanych pieniędzy. Rada zapoznała się wynikami oraz dalszymi planami wdrożeniowymi tj.:

  • sukcesywny zakup sprzętu komputerowego przez partnerów w ramach dodanego zadania covidowego,
  • dalszą realizację zajęć on-line w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez uczelnie i szkoły,
  • realizację i zakończenie dodatkowej edycji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • organizację kolejnej edycji naukowych warsztatów letnich oraz weekendowych w formie tradycyjnej lub zdalnej,
  • realizację kursów i szkoleń w ramach wojewódzkich Centrów Kompetencji Zawodowych,
  • prowadzenie zajęć z doradztwa przez partnerów kontynuujących prowadzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
  • organizacją Festiwalu Zawodów w nowej formule.

Przypomnijmy, że Rada Partnerstwa została powołana w celu prawidłowego zarządzania partnerstwem i sprawnego zarządzania projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II). Rada pełni rolę programowo-doradczą dla partnerstwa. Jej obrady zapewniają realizacji projektu w poszanowaniu zasady partnerstwa.

Obok wsparcia infrastruktury cyfrowej szkół, w ramach Pakietu Edukacyjnego przygotowano także propozycję kursów realizowanych w formule zdalnej. Jeszcze w tym roku szkolnym w ramach projektu „MKZ II” zostaną uruchomione pilotażowo pierwsze kursy, dające dodatkowe umiejętności komputerowe tj. AutoCad i ECDL. Wsparcie skierowane będzie do uczniów, którzy nie uczestniczyli w takich formach w projektach konkursowych. Kolejne edycje kursów będą uruchamiane cyklicznie, w każdym roku szkolnym do końca realizacji projektu tj. do 2023 r. W zależności od sytuacji epidemicznej mogą być realizowane także w formule stacjonarnej np. kursy prawa jazdy kat. B. Łącznie w ramach projektu na kursy dla uczniów, dające  dodatkowe kwalifikacje zostanie przeznaczona kwota 1 200 tys. zł.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy