Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

W tle tabkica z napisem: powiat bocheński, skarbnica możliwości. Na pierwszym planie opakowane poukładane komputery, przed którymi znajdują się tabliczki z nazwami szkół dla których zostały zakupione.
Featured

Nowy sprzęt do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli z powiatu bocheńskiego

Kolejnych ponad 30 komputerów rozdano w ramach uruchomionej przez Władze Małopolski ochrony przed skutkami pandemii COVID-19 dla szkół kształcących zawodowo. Tym razem sprzęt otrzymali uczniowie techników i szkół branżowych powiatu bocheńskiego.
 

Nowe laptopy o wartości ponad 100 tys. złotych, na ręce starosty bocheńskiego Adama Korty przekazała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Sprzętem oraz oprogramowaniem wraz z dostępem do Internetu dysponować będą uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej. 12 urządzeń przekazano do Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, 8 kolejnych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, po 5 laptopów dla Szkoły Branżowej I Stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego oraz Technikum Nr 2  w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni. Do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni trafią 4 laptopy, w tym 2 dla Technikum Nr 3 oraz 2 dla Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3.

Wartość przekazanego sprzętu to łącznie ponad 100 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to ok. 85 tys. zł, resztę stanowi wkład własny powiatu bocheńskiego oraz BP.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczki dydaktyczne.

Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację są prowadzone z wykorzystaniem środków z Funduszy Europejskich. W tym roku planowane jest uruchomienie kolejnych pokaźnych środków na wsparcie technologiczne małopolskich szkół. Łączna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie ponad 60 milionów złotych.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy