Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

zdjęcie dwóch laptopów

Nowe komputery do pracy zdalnej dla uczniów Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej nr 1

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 otrzymała komputery do nauczania zdalnego. 41 nowych laptopów zakupiono w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Komputery przekazała Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, w wydarzeniu wzięli udział także Barbara Piwowarczyk dyrektor Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, Małgorzata Ostafin i  Ewa Jakubowska -  zastępujące kierownika szkolenia praktycznego oraz Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Łączna wartość zakupionych laptopów wynosi niemal 124 tys. zł.

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w roku szkolnym 2020/ 2021 kształci 213 uczniów, zatrudniając 32 nauczycieli. Prowadzi nauczanie w zawodach: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog oraz higienistka stomatologiczna. W 2018 roku pracownię RTG wyposażono w nowoczesny aparat rentgenowski, zgodny z  warunkami i wymaganiami obowiązującymi na co dzień w przychodniach czy szpitalach. Zakupiono również komputery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służącym do projektowania prac protetycznych.

Szkoła realizuje zadanie "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej" w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że łącznie blisko 4 mln zł trafi do małopolskich szkół zawodowych na zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Placówki otrzymają ponad 1100 nowych komputerów.

Zakupionymi komputerami, laptopami oraz oprogramowaniem wraz z dostępem do Internetu będą dysponować uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej. Dyrektorzy szkół będą mogli użyczać zakupiony sprzęt uczniom i pedagogom w celu umożliwienia nauki zdalnej lub kształcenia w modelu hybrydowym. Po formalnym zakończeniu nauczania zdalnego, komputery będą stanowiły dodatkowe wyposażenie placówek.

Przypomnijmy także, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) Pakiet Edukacyjny jest częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałającej negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu województwa. Łączna wartość wsparcia osiągnęła blisko 35 milionów złotych.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy