Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

laptop, po prawej stronie pudełka z naklejkami unii europejskiej
Featured

Nowe komputery dla kształcących się zawodowo w powiecie brzeskim

 Ponad 40 laptopów, których zakup dofinansowano ze środków unijnych, trafiło do uczniów techników i szkół branżowych powiatu brzeskiego.

Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego przekazała na ręce starosty brzeskiego Andrzeja Potępy sprzęt o wartości ponad 107 tys. zł. Zakupionym sprzętem mogą cieszyć się już uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, którzy otrzymali 16 laptopów. Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Brzesku trafiło ich 10, natomiast 9 do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Również z tego rozdania został sfinansowany sprzęt dla Zespołu Szkół w Szczurowej, którego zaplecze techno-dydaktyczny wzbogaciło się o 5 komputerów, 3 kolejne doposażą bazę Zespołu Szkół w Czchowie. Zakupionym sprzętem dysponować będą uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej.

Wartość zakupionych komputerów dla powiatu brzeskiego to ponad 107 tys. zł, w tym dofinansowanie z pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to ponad 96 tys. zł a wkład własny powiatu ponad to 10 tys. zł.

Dotychczas, w ramach uruchomionej przez Zarząd Województwa Małopolskiego Tarczy Antykryzysowej, w celu ochrony przed skutkami COVID-19 szkół kształcących zawodowo, w całym województwie dostarczony został sprzęt komputerowy do nauczania zdalnego o wartości ponad 1,5 ml zł. Docelowo będzie to niemal 4 mln zł dla 90 Zespołów Szkół.

Współfinansowana ze środków unijnych Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada ona utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczki dydaktyczne. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację są prowadzone w ramach środków z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Województwa. Łączna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie blisko 60 milionów złotych.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy