Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Dyskusja uczestników, na zdjęciu Agata Suszczyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i prelegentka Jolanta Podolszańska oraz uczestnicy dyskusji

Małopolska kształci kadrę branży medyczno-społecznej

25 kwietnia 2024 r., w drugi dzień Festiwalu Zawodów, miało miejsce posiedzenie Regionalnej Rady Branżowej w branży medyczno-społecznej. Spotkanie prowadziła pani Agata Suszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki, a jednocześnie praktycy i nauczyciele akademiccy.

  • prof. Tomasz Banaś, Zastępca Dyrektora krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Jej Magnificencja prof. Sonia Grychtoł oraz Prorektor dr Radosław Folga z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
  • prof. Joanna Bonior, Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Collegium Medicum.

Obecni byli także przedstawiciele pracodawców, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek Województwa Małopolskiego kształcących w zawodach medycznych i społecznych z Krakowa, Gorlic i Nowego Sącza.

Dyskusja uczestników, na zdjęciu Jej Magnificencja prof. Sonia Grychtoł i uczestnicy dyskusji

Prof. Tomasz Banaś wygłosił wystąpienie pt.: „Horyzont rozwoju kadr medycznych w onkologii w kontekście wykorzystania nowych technologii”, a pani Jolanta Podolszańska mówiła o zastosowaniu chata GPT w zawodach medyczno-społecznych. Uczestnicy dyskutowali o dostosowywaniu kompetencji kadry do nowych wyzwań technologicznych, o zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz o potrzebie rozwoju zawodów opieki medycznej na poziomie technika lub licencjata, takich jak asystenci pacjenta i koordynatorzy leczenia, którzy wspieraliby kadrę lekarską i pacjentów wymagających złożonego leczenia. W wyniku tej dyskusji zaplanowano, że Departament Edukacji zainicjuje działania prowadzące do uwzględnienia kształcenia we wskazanym zakresie w systemie kształcenia policealnego, licencjackiego lub w ramach kwalifikacji rynkowej.

wystąpienie prof. Tomasza Banasia, Zastępcy Dyrektora krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

Rady Branżowe działają w Małopolsce od 2017 roku, integrują przedstawicieli szkół i pracodawców oraz ekspertów w poszczególnych branżach. Obecnie ich działalność jest kontynuowana w projekcie „Zawodowa Małopolska” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

„Zawodowa Małopolska” to operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.
#FunduszeUE #praca #zawód #małopolska

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy