Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Kuźnie umiejętności praktycznych. Prawie 84 mln zł dla Małopolski na Branżowe Centra Umiejętności

Dzięki rządowym środkom w całej Polsce powstanie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Siedem takich projektów zostanie zrealizowanych w Małopolsce. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania symbolicznych czeków potwierdzających przyznane dofinansowanie.
 

Z rąk wojewody Łukasza Kmity czeki odebrali przedstawiciele: samorządu województwa małopolskiego – wicemarszałek Józef Gawron, powiatów: wadowickiego, limanowskiego, suskiego, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz szkół i Centrów Kształcenia Zawodowego uczestniczących w projekcie.  Obecny był także poseł na Sejm RP Filip Kaczyński.

Małopolska: 7 projektów, blisko 84 mln zł. Małopolskie projekty BCU to:

  • 12 000 000 zł dla powiatu wadowickiego – na zadanie dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, w partnerstwie z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji;
  • 24 620 486,57 zł – dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – na zadania dotyczące Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu, w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Opiekunów Medycznych i Krajową Izbą Fizjoterapeutów;
  • 9 393 925 zł – dla gminy miejskiej Kraków – na zadania dotyczące Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sztuki Fryzjerskiej;
  • 14 970 045,95 zł – dla powiatu limanowskiego – na zadanie dotyczące Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej – Technikum im. św. Antoniego z Padwy, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humano;
  • 11 999 405,17 zł – dla powiatu suskiego – na zadanie dotyczące Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”;
  • 11 000 000 zł – dla Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie – na zadanie dotyczące Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polska Akademia Sztuki Kulinarnej.

120 nowoczesnych ośrodków w całej Polsce

Konkurs pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję doskonałości zawodowej” realizowany jest w ramach komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obecnie prefinansowanie zapewnione jest ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w Konkursie wynosi: 1 429 000 000 PLN, w podziale na 120 dziedzin od 9 000 0000 do 16 000 000 PLN.

Instytucją odpowiedzialną za Inwestycję jest Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), które na mocy umowy powierzyło zadanie przeprowadzenia i nadzoru nad Konkursem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Jednostki Wspierającej.

Łącznie, dzięki środkom przekraczającym 1,4 mld zł, utworzonych zostanie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż. Centra będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki.

Wśród dziedzin, w których powstaną Centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze. Dzięki zaangażowaniu branż, projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy