Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Rynku Pracy i Edukacji do 2030 roku „Kompetentna Małopolska”

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju w obszarze rynku pracy i edukacji „Kompetentna Małopolska”. Do 8 sierpnia 2023 roku wszystkie osoby lub podmioty zainteresowane działaniami na rzecz rynku pracy i edukacji w Małopolsce mogą zgłosić swoje uwagi do Programu – elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego (przejdź do formularza) lub listownie.

Małopolska stawia na synergię między edukacją i rynkiem pracy

Zapisy Programu Rozwoju Rynku Pracy i Edukacji określą sposób realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030". W zakresie rynku pracy Strategia skupia się na kilku celach, takich jak m.in. tworzenie warunków dla dobrej jakości zatrudnienia, wspieranie aktywności zawodowej i pozostawania na rynku pracy jak najdłużej, aktywizacja zawodowa cudzoziemców oraz doskonalenie umiejętności pracowników i pracodawców – ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania tych umiejętności do wymagań nowoczesnej gospodarki. W obszarze edukacji związanym z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz uczeniem przez całe życie i doradztwem edukacyjno-zawodowym, w Strategii wiele uwagi poświęcono: podnoszeniu jakości kształcenia, wsparciu uczniów - tych z trudnościami, ale również tych z konkretnymi uzdolnieniami i talentami oraz rozwojowi umiejętności kadry oświatowej i rozwojowi zaplecza ich pracy, upowszechnianiem doradztwa na każdym etapie życia, promowaniem uczenia się przez całe życie i rozwojem kształcenia ustawicznego.

 

Do kogo kierowane są konsultacje społeczne Programu?

Program Rozwoju Rynku Pracy i Edukacji „Kompetentna Małopolska”, jak każdy wojewódzki program, wymaga konsultacji społecznych, zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ideą takiego procesu jest stworzenie warunków dla otwartego dialogu między instytucjami prowadzącymi politykę publiczną a mieszkańcami i mieszkankami Małopolski, których ta polityka dotyczy. Głównymi odbiorcami działań w obszarze rynku pracy będą osoby bez pracy, migranci i reemigranci, osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także pracownicy, przedsiębiorstwa i pracodawcy. W obszarze edukacji grupami docelowymi działań będą dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i ich rodzice oraz kadra szkół i placówek edukacyjnych.

- Rozwój rynku pracy i edukacji leży w interesie wszystkich - rządu, samorządów, przedsiębiorców i pracodawców, a także wszystkich mieszkańców i mieszkanek Małopolski - mówi wicemarszałek Józef Gawron.

 

Jak można zgłosić swoje uwagi w trakcie konsultacji społecznych?

Uwagi do Programu Rozwoju „Kompetentna Małopolska” można zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków do 7 sierpnia 2023 roku. Dodatkowe informacje dotyczące konsultacji społecznych i związanych z nimi dokumentami (projekt Programu, formularz zgłaszania uwag, klauzula informacyjna) znajdują się tutaj.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy