Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Kongres Edukacji Zawodowej

Efekty działań prowadzonych na rzecz kształcenia zawodowego w Małopolsce podsumowaliśmy 11 września podczas Kongresu Edukacji Zawodowej. Przede wszystkim jednak przyznaliśmy tytuł „Lidera Edukacji Branżowej” przedsiębiorcom i pracodawcom, organom prowadzące szkoły zawodowe oraz instytucjom wspierającym rozwój tego segmentu edukacji. W imieniu Zarządu Województwa, wyróżnienia wręczyła Marta Malec-Lech.

Tytuł Lidera Edukacji Branżowej otrzymało:

  • 61 firm, które aktywnie wspierają edukację zawodową oraz przyjmujących uczniów na praktyki i staże,
  • 27 podmiotów tj. organów prowadzących szkoły zawodowe, które swoimi działaniami, przy wykorzystaniu środków europejskich: remontowały szkoły, modernizowały pracownie, zmieniały edukację zawodową w swoim lokalnym środowisku, jak również wspierały Dyrektorów w przygotowaniu dla uczniów kursów i szkoleń dających konkretne uprawnienia pożądane na rynku pracy, a poprzez wspieranie współpracy z pracodawcami pozwalały młodym ludziom zdobywać doświadczenie zawodowe,
  • 19 instytucji wspierających rozwój edukacji zawodowej w Małopolsce oraz podmiotów współpracujących z organami prowadzące szkoły zawodowe oraz z samorządem Województwa Małopolskiego,
  • 8 szkół, które realizując projekty postawiły na wzorcowe Centra Kompetencji Zawodowych – specjalizują się branżowo i przekształciły się w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

dekoracja

Podczas wydarzenia odbyła się debata na temat wpływu nowych technologii i innowacji na kształcenie zawodowe oraz rynek pracy. Głos w debacie zabrali dr Monika Bochenek – Prezeskę Zarządu Fundacji Horyzont 360, reprezentująca także Grupę WIŚNIOWSKI, Krzysztofa Głąb – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją samorządową, dr Tomasz Połomski – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, wykładowca akademicki oraz członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz dr hab. Rafał Kurczaba, prof. Akademii Tarnowskiej – Prorektor do spraw Nauki i Rozwoju.

Eksperci zastanawiali się również nad tym, które kompetencje są kompetencjami przyszłości oraz dlaczego są ważne i jak je rozwijać w procesie kształcenia? W tej debacie udział wzięli: Joanna Kłeczek-Kacza – Senior HR Business Partner at Orbis S.A., Adam Biernat – Kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, dr Łukasz Cieślika – Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Tomasz Bizoń – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Dzięki programom Unii Europejskiej wiele się zmieniało w procesie kształcenia zawodowego, w społecznej świadomości odbioru tego segmentu edukacji oraz w podejściu do właściwej orientacji zawodowej uczniów już w szkołach podstawowych. Dzięki działaniom realizowanym w projektach konkursowych i pozakonkursowym projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” zmieniło się postrzeganie edukacji zawodowej w Małopolsce, a wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych są jedne z najlepszych w Polsce.

Kongres Edukacji Zawodowej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem spotkania było Województwo Małopolskie.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy