Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Jak uczymy się w Małopolsce?

O realizacji regionalnych planów zharmonizowania działań wpływających na edukację zawodową, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się dorosłych rozmawiali przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK). Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2023 r.

 

Koncepcję realizacji systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego  oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych na rok 2024 przedstawił Dariusz Styrna, Dyrektor Departamentu Edukacji. Członkowie WZK zapoznali się również z możliwościami finansowania działań związanych z edukacją i rynkiem pracy w ramach konkursów nowej perspektywy budżetowej – Fundusze Europejskie dla Małopolski. Ponadto Dyrektor Jagiellońskiego Uniwersytetu III Wieku Ewa Piłat opowiedziała o edukacji w wieku senioralnym (na bazie doświadczeń UTW) Z kolei Rektor Wyższej Szkoły Biznesu NLU dr Dariusz Woźniak wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Tomaszem Połomskim wystąpili z prezentacją „Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy”. Ciekawe wnioski z pilotażowego projektu szkoleniowego „Ja w Przemyśle” przedstawił Jarosław Komorniczak z Krakowskiego Parku Technologicznego.

W harmonogramie kolejnych spotkań Zespołu przewidziano m.in. omówienie takich zagadnień, jak:

  • rola sztucznej inteligencji w edukacji,
  • edukacja włączająca – kondycja psychiczna uczniów i nauczycieli,
  • polityka cyfrowej transformacji edukacji w regionie,
  • doradztwo zawodowe w szkołach,
  • wsparcie uczenia się aktywnych zawodowych osób dorosłych,
  • budowanie świadomości wśród instytucji kultury rozwijania kompetencji mieszkańców Małopolski.

Przypomnijmy, że Województwo Małopolskie podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę
o objęcie wsparciem projektu z planu rozwojowego „Zbudowanie systemu koordynacji
i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego
i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, otrzymując finansowanie na działania zmierzające do wzmocnienia i rozwoju współpracy partnerskiej w obszarze Lifelong lerning (LLL) których kluczowym elementem jest współpraca wielu podmiotów i interesariuszy w ramach Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Wojewódzki Zespół Koordynacji pełni ważną rolę doradczą dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie, a pracami zespołu kieruje Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego w roli przewodniczącej i Pan Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy