Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum tj. prelegentów i gospodarzy

Im wcześniej, tym lepiej – uczmy dwujęzycznie już w przedszkolu!

Znajomość drugiego języka jest już powszechnym standardem. W biznesie, osoby dwujęzyczne współpracują z zagranicznymi partnerami, a w środowisku naukowym wspólny język umożliwia transfer wiedzy akademickiej między badaczami z całego świata. Chociaż człowiek może uczyć się języków całe życie, to największą wrażliwość językową wykazuje w dzieciństwie. Dlatego też maksymalne rozwinięcie potencjału językowego wymaga aktywnego zaangażowania rodziców i nauczycieli w edukację dwujęzyczną od najmłodszych lat. Na ten oraz inne tematy w dziedzinie nauczania drugiego języka dzieci w wieku przedszkolnym rozmawiali eksperci na Forum Edukacyjnym, które odbyło się 22 maja w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Wydarzenie zorganizował Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dr Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przedstawił cele i zakres planowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027 Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego oraz Działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT, IIT:

  • Nabór wniosków w ramach zadania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej oraz typ B. Tworzenie miejsc przedszkolnych zakończy się 5 czerwca 2024 r. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, ZIT (wnioskodawca to podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy).
  • Nabór wniosków dla działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego oraz Działania 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT, IIT, typ C Dwujęzyczny maluch odbędzie się od 27.06.2024 do 20.09.2024. Rozstrzygnięcie zaplanowano na marzec/kwiecień 2025 r. Wnioskodawcami mogą być podmioty takie jak: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni oraz służby publiczne. Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie obowiązkowo musi być organ prowadzący Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) objęty wsparciem w projekcie.

W przypadku naboru wniosków na wsparcie projektów wychowania przedszkolnego typ C. Dwujęzyczny maluch, planuje się wdrożenie programu dwujęzyczności polegające na równoległym nauczaniu języka polskiego i języka angielskiego, doskonaleniu kompetencji kadr placówek realizujących wychowanie przedszkolne w zakresie edukacji dwujęzycznej, a także na zakupie wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

Waldemar Miksa, główny koordynator Programu Powszechnej Edukacji Dwujęzycznej „Bilingual Future”, zaapelował o zmianę podejścia do nauki języków. Zamiast tradycyjnego określenia „język obcy”, koordynator proponuje stosować termin „język drugi”. Nowe sformułowanie ma zacierać dystans między uczniami a językiem, sprawiając, że stanie się on bardziej naturalny i osiągalny. Prosta zmiana słownictwa korzystnie wpłynie na proces nauki.

Według prof. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko z Uniwersytetu Warszawskiego, szkoły mogą najskuteczniej prowadzić edukację dwujęzyczną dzięki immersji językowej. Dzieci będą się skutecznie uczyć języka, mogąc wykorzystać go w określonym kontekście sytuacyjnym, biorąc udział w konkretnych działaniach i aktywnościach. Wczesny i intensywny kontakt dziecka z drugim językiem korzystnie wpłynie na jego rozwój poznawczy, a także rozwój języka pierwszego.

Prof. Marlena Plebańska z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła o wykorzystaniu multidyscyplinarnego modelu edukacji STEAM w procesie nabywania kompetencji językowych. STEAM stanowi holistyczne podejście do edukacji młodzieży, łącząc nauki przyrodnicze, technologie cyfrowe i analogowe, inżynierię, sztukę i humanistykę oraz matematykę.

Następnie Aneta Michalak oraz Justyna Pikuła, nauczycielki przedszkoli samorządowych, zaprezentowały dobre praktyki z zakresu dwujęzyczności, które można wprowadzić w każdej placówce oświatowej. Przykładowo, w Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Chrzanowie nauczyciele poddają dzieci codziennej ekspozycji na język angielski za pomocą zabaw ruchowych, gier i własnoręcznych projektów, jednocześnie zaspokajając dziecięcą potrzebę nieustannego ruchu. Z kolei w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach nauczyciele wykorzystują pacynki w roli angielskich native speakerów, do których zwracają się tylko po angielsku, zgodnie z zasadą One Person – One Language. Dzieci osłuchują się z angielskim poprzez bajki edukacyjne i uczą się od razu całych zwrotów zamiast pojedynczych słówek.

widownia podczas Forum

W Forum udział wzięło około 200 osób, głownie dyrektorzy oraz przedstawiciele organów prowadzących przedszkola. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn.  Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych realizowanego  z  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy