Dokumenty dla wystawów

Dokumenty dla wystawców Festiwalu Zawodów w Małopolsce 2022 r.

  • Regulamin Wystawcy Festiwal Zawodów w Małopolsce 2022 - zobacz.
  • zał nr 2 do Regulaminu: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - zobacz.
  • zał nr 3 do Regulaminu: Dane osobowe i wizerunek - zobacz.