Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Festiwal Zawodów w Małopolsce 2022

Festiwal Zawodów w Małopolsce 2022

Już za tydzień kolejna odsłona Festiwalu Zawodów w Małopolsce! Tym razem wyjątkowo w formule hybrydowej. W tym roku Festiwal odbywa się 26-27 kwietnia w TAURON Arenie Kraków, tuż przed egzaminami ósmoklasisty. Uczniowie przed wyborem szkoły ponadpodstawowej mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół.

Do bezpośredniego udziału w Festiwalu zapraszamy szczególnie uczniów klas 8, ich nauczycieli i rodziców. Podczas tego wydarzenia będą się oni mogli zapoznać z ofertą szkół branżowych z Małopolski, ale także – co szczególnie ciekawi uczniów – zobaczyć interaktywne prezentacje zawodów z różnych branż, porozmawiać ze starszymi kolegami kształcącymi się w danym zawodzie.

Nowoczesne stoiska przygotowane przez szkoły zawodowe z Małopolski wspólnie z przedsiębiorcami mają dać młodym ludziom pogląd na możliwości edukacyjne regionu i perspektywy zawodowe. Formuła Festiwalu ma charakter branżowy i polega na interaktywnej  prezentacji zawodów, w których kształcą zarówno szkoły zawodowe jak i uczelnie medyczne zgrupowane w strefach tematycznych: mechaniczno-transportowej, rolniczo-leśnej, elektroniczno-informatycznej, turystyczno-gastronomicznnej, medyczno-społecznej, handlowo-usługowej, budowlanej, energetycznej i chemicznej oraz mundurowej. Szkoły branżowe i technika prezentują zarówno zawody deficytowe, jak i te innowacyjne, wpisujące się w kategorię zawodów przyszłości, których zdobycie wymaga kontynuacji na studiach wyższych. O możliwościach znalezienia zatrudnienia oraz o kompetencjach, jakie są potrzebne do pracy w zawodzie będzie można dowiedzieć się w trakcie prezentacji przedsiębiorców różnych branż, z którymi można się spotkać w przestrzeni wystawienniczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych swoją ofertę prezentują również służby mundurowe, m.in.: policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna oraz straż miejska.  Po raz kolejny chcemy też zwrócić uwagę na branżę medyczno-społeczną oraz na ciągle bardzo duże zapotrzebowanie na kadry i specjalistów z szeroko pojętej ochrony zdrowia, stąd też swoją ofertę obok szkół policealnych - medycznych prezentują szkoły wyższe, kształcące w zawodach medycznych.

Dla pozostałych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy nie będą mogli być w Krakowie, w godzinach 10:00 -13:00 przygotowaliśmy tematyczne programy zawodoznawcze, transmitowane on-line, które będą zawierały także relację z targów prowadzonych na żywo. Programy dotyczące doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego będą  prowadzone w formie programu telewizyjnego. Będzie można zobaczyć ciekawe prezentacje zawodów, szkół branżowych i techników oraz szkół i uczelni medycznych z całej Małopolski, a do tego rozmowy z interesującymi ludźmi.

Festiwal Zawodów  - targi edukacyjne w Małopolsce to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego będące elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej. Festiwal organizowany od 2013 roku, stał się ważnym miejscem spotkań uczniów podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, a tym samym zawodu, jaki będą wykonywać w życiu. Festiwal Zawodów to działanie będące częścią kompleksowego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego od 2012 r. Obecnie jest częścią projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Informacje o wydarzeniu oraz rejestracja dostępne są tutaj.

Festiwal Zawodów w Małopolsce uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki, a patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy