Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Edukacja i Biznes

Edukacja i Biznes

Trwa cykl spotkań Regionalnych Rad Branżowych. Te opiniodawczo-doradcze gremia wspierają działania na rzecz trwałego powiązania szkół zawodowych z pracodawcami. Ich rekomendacje przekładają się na realne wsparcie dla młodych ludzi, którzy podejmują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Tematem przewodnim spotkań jest m.in. wypracowanie rekomendacji dla poszczególnych branż w kontekście przygotowania założeń do kierunków wsparcia kształcenia zawodowego w Województwie Małopolskim w latach 2021-2027. Ponadto prezentowane są działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy m.in. w zakresie wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy, omawiany jest system oraz uprawnienia Sektorowych Rad ds. kompetencji działających przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz programy wsparcia odpowiadające na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Zagadnienia prezentują przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Czas na dyskusję sprzyja wymianie spostrzeżeń pomiędzy pracodawcami a reprezentantami systemu edukacji, którzy prowadzą często wielowątkową rozmowę o zawodach i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, zidentyfikowanych lukach kadrowych i kompetencyjnych wśród młodych pracowników, efektywnych stażach u przedsiębiorców, migracji zarobkowej wśród pracowników, jak również postawach pracodawców względem procesu przygotowania ucznia do wykonywania zawodu.

Przed nami jeszcze spotkania Rady Branżowej w branży elektryczno-elektronicznej (01.12), budowlanej (03.12) oraz rolniczo-leśnej z ochroną środowiska i turystyczno-gastronomicznej (6.12). Obrady odbędą się stacjonarnie, przy możliwym udziale części gości online. Wszystkich pracodawców i przedsiębiorców, zainteresowanych udziałem w spotkaniach Rad, zapraszamy do kontaktu.

Spotkanie Rady w branży administracyjno-usługowej odbyło się 17 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Rada w branży medyczno-społecznej omawiała najważniejsze potrzeby pracodawców w kontekście zapotrzebowania na pracowników służb medycznych m.in. w trudnym okresie pandemii 19 listopada w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Z kolei w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 24 listopada, o potrzebnych kwalifikacyjnych przyszłych pracowników dyskutowali członkowie Rady w branży mechaniczno-mechatronicznej.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy