WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Previous Next

Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Rad Branżowych

25 listopada 2020 r. odbyło się zdalnie spotkanie Regionalnych Rady Branżowe, działające w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które zostały powołane m.in. jako gremia doradcze i konsultacyjne.

Rady rekomendują strategiczne kierunki rozwoju dla poszczególnych branż, określają potrzeby danego sektora i problemy z którymi może się zmagać. W spotkaniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa, przedstawiciele szkół i placówek kształcących zawodowo, organów prowadzących, przedstawiciele Centrów Kształcenia Zawodowego, jak również przedstawiciele przedsiębiorców, izb gospodarczych, organizacji pracodawców, instytucji związanych z rynkiem pracy oraz samorządowcy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób z całej Małopolski.

Podczas spotkania Regionalnych Rad Branżowych zaprezentowano m.in. działania Województwa Małopolskiego na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego. Kierunki działań przedstawił Dariusz Styrna, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a na pytania odpowiadała z-ca dyrektora departamentu Agata Suszczyńska. Ofertę wsparcia rozwoju dla przedsiębiorstw (jak doradztwo, szkolenia, pożyczki), prezentowała Agnieszka Marczyk, kierownik Działu ds. strategii i analiz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Założenia Bonu na innowacje z wdrożeniem – omówił Piotr Radosz, kierownik Referatu wyboru projektów Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Działania wspierające rozwój kształcenia zawodowego oraz działania antykryzysowe oferowane przez publiczne służby zatrudnienia zreferował Adam Biernat, kierownik Zespołu badań, analiz i programowania rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.