WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

logo małopolskiej szkoły gościnności

Porozumienie na rzecz popularyzacji kształcenia zawodowego

We wtorek, 23 marca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Zespołem Szkół – Małopolską Szkołą Gościnności w Myślenicach.

Przedmiotem podpisanego porozumienia jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy uczelnią, a szkołą w celu popularyzacji kształcenia zawodowego.

Dzięki indywidualnie opracowanemu programowi nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, przygotowanemu przez Uniwersytet Rolniczy, wprowadzona specjalność – dietetyka i fitness ma solidne podstawy merytoryczne. Uczniowie zrekrutowani do klasy objętej patronatem Wydziału Technologii Żywności UR zdobędą poszerzoną wiedzę, będą mieć dostęp do laboratoriów i warsztatów prowadzonych przez WTŻ UR oraz w ciągu 5-letniej nauki w szkole będą mieli okazję zapoznać się i oswoić z ofertą przyjaznego uniwersytetu, co rokuje wyższy odsetek uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych.

Obecna pandemiczna sytuacja szczególnie wyraźnie pokazuje wagę zdrowego stylu życia i jego wpływu na kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną ludzi. Edukacja przyszłych kadr mających wpływ na nasze samopoczucie oraz kształtowanie właściwych wzorców codziennego funkcjonowania jest niezwykle ważna. Zbilansowana dieta oraz ruch są kluczowe dla utrzymania równowagi zdrowotnej, a absolwenci kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness podstawy niezbędnej akademickiej wiedzy zdobędą już na poziomie szkoły średniej właśnie dzięki nawiązanej współpracy.

W wydarzeniu uczestniczyli Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz rektor UR - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, dr hab. Aleksandra Duda – Chodak, prof. UR, dziekan Wydziału Technologii Żywności, Jerzy Niedenthal dyrektor Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach oraz jego zastępcy Dorota Gabzdyl i Anna Ambroży, a także dr Gabriela Zięć nauczyciel akademicki, autor programu dla klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness.

Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach to placówka z ponad 50-letnią tradycją. Nieustannie stara się tworzyć coraz doskonalsze metody rozwoju, cieszy się prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem.