WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Previous Next

Nowe laptopy dla krakowskich uczniów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

269 laptopów wraz z oprogramowaniem do edukacji zdalnej i hybrydowej otrzymały 22 krakowskie szkoły, w skład których wchodzą technika i szkoły branżowe. Zakup finansowany jest z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".  Wartość zakupionych urządzeń wynosi ponad 700 tys. zł.

Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się w czwartek, 9 września, w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Rafał Kosowski-radny oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, a także dyrektorzy krakowskich szkół zawodowych.

W odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19, Samorząd Województwa Małopolskiego niezwłocznie podjął kroki zaradcze. W ramach kompleksowej strategii działania pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa zostały wydzielone środki finansowe, dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Dotychczas, w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla uczniów szkół, które kształcą zawodowo, zakupiono już 1087 laptopów i komputerów typu „all in one” do nauczania zdalnego na kwotę ponad 3,2 mln zł.

Przypomnijmy, Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczki dydaktyczne. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające edukację zdalną i hybrydową są prowadzone z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy europejskich. W tym roku planowane jest uruchomienie kolejnych pokaźnych środków na wsparcie technologiczne małopolskich szkół. Łączna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie ponad 60 milionów złotych.