Akademia Tarnowska

kierunki kształcenia

 • Administracja
 • Automatyka i robotyka
 • Chemia
 • Ekonomia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnik
 • Filologia angielska
 • Filologia polska
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizjoterapia
 • Grafika
 • Grafika projektowa
 • Informatyka
 • Język francuski dla potrzeb zawodowych
 • Języki obce w komunikacji biznesowej i ebiznesowej
 • Kierunek lekarski
 • Kosmetologia
 • Mechatronika
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Psychologia
 • Technologia chemiczna
 • Technologia i zarządzanie produkcją
 • Wychowanie fizyczne
 • Wzornictwo

O Nas

Akademia Tarnowska, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, została utworzona w 1998 roku jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim. Obecnie prowadzi także studia II stopnia – magisterskie oraz jednolite magisterskie. Już od ponad 25 lat stanowi naukowe serce regionu tarnowskiego, ściśle współpracując ze szkołami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kształci praktycznie, co sprawia, że jest kuźnią kadr dla polskiej gospodarki, a absolwenci Uczelni bez problemu odnajdują się na rynku pracy. Od początku powstania mury Uczelni opuściło 25 tysięcy absolwentów, a obecnych studentów jest ponad 4 tysiące.

Akademia Tarnowska od wielu lat kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mają sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z profilaktyką zdrowotną, utrzymaniem dobrej jakości życia oraz leczeniem. Wydział Ochrony Zdrowia, jeden z sześciu wchodzących w skład Uczelni, obecnie oferuje kandydatom kształcenie na sześciu kierunkach:

Największe osiągnięcia

Akademia Tarnowska 9 lat z rzędu jest najchętniej wybieraną uczelnią w gronie wyższych szkół zawodowych w Polce (wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Natomiast w Rankingu Szkół Wyższych 2023 prowadzonym przez magazyn Perspektywy w kategorii „Najlepsze Publiczne Uczelnie Zawodowe” zajęła 3. miejsce. Społeczność akademicką napawają równie dużą dumą sukcesy indywidualne studentów, absolwentów i wykładowców, jak np. finalistki prestiżowego konkursu Queen Silvia Nursing Award Poland 2021, zdobywców 2. miejsca w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, naukowczyń zasiadających w zespołach Krajowej Izby Fizjoterapeutów czy sportowców zrzeszonych w KU AZS – Klubie, który cztery lata z rzędu wygrał klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski wśród wyższych szkół zawodowych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Wydziału Ochrony Zdrowia ze względu na zapotrzebowania rynku bez problemu znajdują pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w kraju i za granicą, np. w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, zakładach pracy chronionej, jednostkach ratownictwa medycznego, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodniach, ośrodkach zdrowia, opiece środowiskowej, medycynie przemysłowej), ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, uzdrowiskach, gabinetach masażu i SPA, salonach fitness, salonach kosmetycznych, szkołach i klubach sportowych. Często z powodzeniem prowadzą także własne działalności gospodarcze.

Nasi partnerzy

Do grona partnerów Akademii Tarnowskiej należy wiele podmiotów lokalnych i o zasięgu ogólnopolskim, m.in. Grupa Azoty S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Leier Polska S.A., Becker Polska, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

Informacja została opracowana przez Piotra Borucha, Biuro Promocji Akademii Tarnowskiej

kontakt

Akademia Tarnowska
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 8
tel. (+48-14) 63 16 666
atar.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy