Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

kierunki kształcenia

 • Technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik mechatronik,
 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik automatyk.

O Nas

Logo szkoły

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych należy do nowoczesnych placówek oświatowych o bogatej tradycji. Skupia w swoich murach młodzież nie tylko z miasta Tarnowa, ale i z jego okolic. Istnienie szkoły datuje się już na koniec XIX wieku. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

 • Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila,
 • XII Liceum Ogólnokształcące,
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
 • Szkoła Policealna Nr 3.

Szkoła ma bardzo dogodnie położenie w centrum miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. ZSME posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, pięć pracowni komputerowych, kompleks sportowo-rekreacyjny. Część zajęć z praktycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w sąsiadującym Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie wszyscy uczniowie mogą również odbywać miesięczne praktyki zawodowe.

Największe osiągnięcia

Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin techniki i nauki. Wśród nich znajdują się laureaci, finaliści i wyróżnieni w takich prestiżowych rywalizacjach jak:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna,
 • Konkurs menedżerski „Milion na Bank”,
 • Ogólnopolskie Konkurs prac w ramach projektu AI dla młodzieży „AI4Youth”,
 • Olimpiada Wynalazczości, ogólnopolski konkurs z zakresu cyberbezpieczeństwa „CyberSkiller”,
 • Ogólnopolski Konkurs prac naukowych E(x)plory.

Nasza szkoła jest również uznawana za jedną z najlepszych w kraju, co potwierdzają wysokie pozycje w rankingu „PERSPEKTYWY”. W ostatnich latach zajmowaliśmy pierwsze miejsce w Tarnowie i byliśmy w czołówce techników w Polsce: 73 miejsce w 2021 r., 35 miejsce w 2022 r., 64 miejsce w 2023 r. na 1000 sklasyfikowanych techników.

Na zdjęciu budynek szkoły

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci szkoły najczęściej podejmują pracę w zawodach kształconych w szkole tj. technik elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk.

Nasi partnerzy

Od wielu lat nasza szkoła aktywnie współpracuje z sąsiadującym Centrum Kształcenia Zawodowego, które zapewnia naszym uczniom wysokiej jakości kształcenie praktyczne w różnych zawodach. Uczniowie mają również możliwość odbywania miesięcznych praktyk zawodowych w CKZ. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z licznymi firmami z naszego regionu, które oferują naszym uczniom szansę na zdobycie cennego doświadczenia i kwalifikacji. Wśród naszych partnerów są takie firmy jak:

 • Tarnowskie Zakłady Mechaniczne,
 • Zakłady Azotowe,
 • Marcosta,
 • Logomar,
 • HYMON,
 • ELPLC.

Nasza szkoła prowadzi również klasy patronackie we współpracy z Akademią Tarnowską. To wyjątkowa okazja do pogłębiania wiedzy i nawiązywania kontaktów z akademickim środowiskiem. Nasza szkoła aktywnie uczestniczy także w różnorodnych inicjatywach naukowych, organizowanych przez tarnowską uczelnię i lokalnych przedsiębiorców. Uczniowie mają okazję brać udział w interesujących wydarzeniach, prezentować swoje projekty i korzystać z wsparcia merytorycznego i finansowego.

Informacja została opracowana przez Marcina Kowalskiego, wicedyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Józefa Szujskiego 13
tel. (+48 -14) 621 61 84
https://zsme.tarnow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy