Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

kierunki kształcenia

 • Technikum Turystyczno- Gastronomiczne
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia
 • Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego

O Nas

 1. Technikum Turystyczno–Gastronomiczne

W swojej ofercie edukacyjnej technikum posiada klasy o profilu:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych, specjalność dietetyka i fitness,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik hotelarstwa, specjalność organizacja usług spa&wellness,
 • Technik organizacji turystyki.

Technikum łączy zalety kształcenia branżowego i ogólnego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka w technikum trwa pięć lat. W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. Absolwenci technikum mają otwarte drzwi zarówno na studia wyższe, jak i na rynek pracy. Często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim „wyuczonym w technikum” zawodem. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy.

 1. Liceum Ogólnokształcące

Jest to szkoła, która uwzględniając zainteresowania uczniów i ich plany związane ze szkolnictwem wyższym, w swojej ofercie edukacyjnej posiada klasy o profilu: humanistycznym, matematyczno-informatycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-chemicznym i sportowym. Nauka w technikum trwa cztery lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych, a po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 1. Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia

Szkoła policealna to szkoła, w której w rok lub w dwa lata, w zależności od wybranego kierunku: opiekun medyczny lub terapeuta zajęciowy, można zdobyć praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Wszystkie kierunki Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia tworzone są tak, by odpowiedzieć na potrzeby przyszłego pracodawcy. Konkretne umiejętności pozyskiwane w trakcie nauki, dają możliwość szybkiego znalezienia pracy. Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki.

 1. Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego

Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego, powołaną i prowadzoną przez Województwo Małopolskie. Centrum jest integralną częścią Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Do nauki wykorzystywana jest baza dydaktyczna szkoły oraz internat z kuchnią i stołówką. Centrum oferuje studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące oraz szkolenia (w tym wyjazdowe), seminaria i warsztaty. Do nauki w MCKZ zapraszamy każdego, kto chce uzyskać nowe kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę. Na zlecenie naszych klientów indywidualnych i grupowych podejmujemy się organizacji kształcenia w zaproponowanych profilach.

Największe osiągnięcia

 1. MATURA 2023: w naszym II Liceum Ogólnokształcącym 100% uczniów zdało maturę.
 2. MATURA 2023: zdawalność w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym wyniosła 93%.
 3. EGZAMINY ZAWODOWE 2023: zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 99%, a zdawalność egzaminu praktycznego wyniosła 98%.
 4. PRAKTYKI 2024 W PORTUGALII I HISZPANII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. Praktyki te stanowią uzupełnienie naszej bogatej oferty praktyk zawodowych dla uczniów TTG, obok praktyk obecnie odbywanych w znanych hotelach w Krakowie i innych atrakcyjnych turystycznie miejscach.
 5. ZŁOTA TARCZA 2024 - praca społeczności szkolnej, jej sukcesy m.in. w licznych olimpiadach, zaangażowanie, „wyjście w swoich działaniach” poza obowiązki oraz wyniki nauczania wpłynęły między innymi na kolejny sukces szkoły w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Technikum Turystyczno-Gastronomiczne znalazło się na 92. miejscu, uzyskując ZŁOTĄ TARCZĘ PERSPEKTYWY 2024, a II Liceum Ogólnokształcące odnotowało również duży sukces uzyskując BRĄZOWĄ TARCZĘ PERSPEKTYWY 2024.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Kierunki TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH SPECJALNOŚĆ DIETETYKA I FITNESS kształcą specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii, a ponadto w klubach fitness, w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności czy w obiektach zajmujących się poradnictwem dietetycznym.

Absolwenci technikum hotelarstwa i technikum hotelarstwa specjalność organizacja usług spa i wellness, znajdują zatrudnienie w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką. Mogą również realizować się zawodowo w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką, a ponadto w obiektach wellness i spa, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w obiektach zajmujących się rekreacją ruchową lub odnową biologiczną.

Absolwenci TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni.

Nasi partnerzy

Uczniowie odbywają praktyki w około 20 obiektach hotelarskich na terenie Małopolski oraz w Sopocie i Juracie:

 • AMW Rewita Jurata
 • AMW Rewita Sopot
 • Hotel, Restauracja Polonia Kraków
 • Restauracja, Hotel Francuski Kraków
 • Hotel, Restauracja H15 Kraków
 • Unicus Palace Hotel Restauracja Kraków
 • Hotel Restauracja Hayatt Kraków
 • Hotel Restauracja Sheraton Kraków
 • Hotele Orbis SA: Novotel Kraków City West, Novotel Kraków Centrum, Ibis Kraków Centrum, Hotel Mercure Kraków Stare Miasto, Restauracja Winestone, Ibis Kraków Stare Miasto, Ibis Budget Kraków Stare Miasto
 • Hotel, Restauracja Hilton Garden Inn Kraków
 • Restauracja Hello India Kraków
 • Hotel, Restauracja Wawel Queen Kraków

W maju 2024 r. praktyki mają odbyć się w Maladze (Hiszpania) oraz Setubal (Portugalia), w Ramach Programu Erasmus+. Praktyki te stanowią uzupełnienie naszej bogatej oferty praktyk zawodowych dla uczniów TTG.

Klasa TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH SPECJALNOŚĆ DIETETYKA I FITNESS znajduje się pod patronatem Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Informacja została opracowana przez Janusza Łętochę, wicedyrektora ds. rozwoju i promocji w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

kontakt

Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego
32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18
tel. (+48 12) 272 04 24
zsp.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy