Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

kierunki kształcenia

4-letnie Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego
 • Klasa Straży Granicznej
 • Liceum ogólnokształcące z elementami pedagogiki i psychologii

5 letnie Technikum:

 • logistyczne
 • żywienia i usług gastronomicznych
 • grafiki i poligrafii cyfrowej
 • informatyczne
 • architektury krajobrazu z prowadzeniem winnic

3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • magazynier logistyk
 • cukiernik
 •  wielozawodowa

  Na fotografii z lotu ptaka widać budynek szkoły otoczonej laskiem.

O Nas

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu to szkoła z bogatą 87-letnią tradycją kształcenia zawodowego. Oferta edukacyjna jest dostosowywana do zmieniających się oczekiwań młodego pokolenia, a także do aktualnych trendów na rynku pracy. Zdawalność egzaminów z kwalifikacji pozostaje na wysokim poziomie, co potwierdza bardzo dobrą jakość kształcenia.

W związku z bogatą ofertą edukacyjną naszą szkołę wybierają zarówno uczniowie z okolicznych miejscowości, jak również z odległych zakątków województwa, a także spoza niego. W szkolnym internacie uczniowie dojeżdżający z daleka mogą poczuć się jak w domu. Budynek internatu jest odnowiony, pokoje są przytulne, a kuchnia serwuje przepyszne, zdrowe jedzenie. Kadra pedagogiczna służy radą, pomocą oraz organizuje ciekawe zajęcia w czasie wolnym.

W skład Zespołu wchodzi kompleks budynków (główny budynek szkoły, pracownie techniczne, pełnowymiarowa hala sportowa, boiska sportowe czy wspomniany już internat), które są na bieżąco modernizowane i remontowane. Sale lekcyjne są doposażone w nowoczesny sprzęt oraz potrzebne oprogramowanie. Można śmiało powiedzieć, że w naszej szkole tradycja spotyka się z nowoczesnością i wszystkim wychodzi to na dobre.

Szkoła bierze udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, wyrównywać braki edukacyjne, a także uczestniczyć w wyjazdach i wycieczkach. Ponadto młodzież szkół zawodowych ma możliwość udziału w kursach branżowych i interdyscyplinarnych podnoszących kwalifikacje, a także w płatnych stażach zawodowych przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

Szkoła to nie tylko nauka. Poza rozwojem intelektualnym, dbamy o rozwój społeczny i emocjonalny naszych uczniów. Realizujemy akcje charytatywne, ucząc naszych wychowanków empatii i wyczulając na potrzeby drugiego człowieka. Bierzemy udział zarówno w lokalnych akcjach dobroczynnych, jak również tych rozpoznawanych w całej Polsce (jak chociażby Góra Grosza), czy na świecie (od 12 lat tworzymy w naszej Szkole Sztab WOŚP). Przygotowujemy naszych uczniów do konkursów, olimpiad, a także zawodów sportowych, ciesząc się z ich sukcesów i osiągnięć. Organizujemy wycieczki przedmiotowe, wizyty zawodoznawcze, spotkania z interesującymi osobami, prelekcje i wykłady.

Największe osiągnięcia

Za największe osiągnięcia naszej szkoły uważamy sukcesy oraz wyróżnienia naszych uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach jak:

 • Olimpiada Teologii Katolickiej (laureat)
 • Udział w „Maratonie RKO”
 • Udział w Turnieju Strzeleckim organizowanym przez CKiW OHP w Tarnowie (III miejsce – drużynowe, i miejsce – indywidualne)
 • Udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
 • Udział uczniów klas wojskowych w Wojskowej Grze Terenowej w Zakopanem
 • XXV Konkurs Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć’” – II miejsce
 • Projekt „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować” – zdobycie nagrody głównej (tytuł laureata
 • Udział w grze terenowej dot. Polskiego Państwa Podziemnego
 • Udział w konkursie sprawdzającym wiedzę prawną organizowanym przez Fundację Pasieka – III miejsce
 • Udział w VII Mistrzostwach sportowo-ratownicznych pn. „Majówka zdrowa
  i sportowa” – III miejsce
 • Udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiaty w szarości” – honorowe wyróżnienia
 • Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny- edycja konkursu „Matematyka w Obiektywie”  (laureat)
 • Olimpiada Teologii Katolickiej 2022(laureat)
 • Udział w „Maratonie RKO”
 • XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym (laureatka)

Ponadto wielkim sukcesem naszej szkoły jest zaangażowanie uczniów we wspomniane wcześniej działania charytatywne – młodzież rozwija w sobie empatię, dostrzega potrzebę pomocy najbardziej potrzebującym, a także sama inicjuje akcje dobroczynne. To naprawdę spory sukces, przede wszystkim wychowawczy. Poza tym uczniowie biorą udział w organizacji uroczystości szkolnych, tj. ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej czy pożegnanie uczniów klas maturalnych, zdobywając tym samym umiejętności organizacyjne, a także ucząc się wystąpień publicznych oraz przezwyciężania tremy. Ponadto młodzież klas mundurowych reprezentuje szkołę oraz Powiat Tarnowski podczas licznych uroczystości i wydarzeń, pielęgnując w sobie postawę patriotyczną.

Perspektywy zawodowe absolwentówNa zdjęciu uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego ustawieni w dwuszeregu podczas zbiórki, widok z boku.

Oferta szkoły jest skrupulatnie analizowana, a nowe kierunki są wprowadzane przy aprobacie Powiatowej oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Kształcone zawody znajdują się na liście profesji, na które jest istotne zapotrzebowanie zarówno na krajowym, jak również na wojewódzkim rynku pracy. Nasi absolwenci podejmują pracę w zawodzie, kontynuują naukę na uczelniach wyższych, bądź też godzą pracę zawodową z dalszym kształceniem. Jeszcze podczas nauki uczniowie szkół zawodowych mają możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych takich jak prawo jazdy, czy kursy branżowe, dzięki czemu już na starcie absolwenci naszej szkoły są wyposażeni w dodatkowe umiejętności, niejednokrotnie niezbędne na rynku pracy.

Nasi partnerzy

We wrześniu 2020 r. została zawarta umowa współpracy pomiędzy Grupą CARGO sp. z o. o. a ZSLiT w Wojniczu. Nawiązana współpraca dotyczy dostarczania materiałów edukacyjnych, programów, narzędzi do szkolenia kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej oraz możliwości szkoleń w oparciu o platformę e-learningu.

Dwa lata temu została nawiązana współpraca z Grupą Azoty S. A. oraz spółką LINKING WORK w ramach projektu „Pszczeli Raj”współpraca w realizacji kształcenia zawodowego w klasie Technikum architektury krajobrazu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dodatkowo szkoła nawiązała współpracę z firmą Mat Bud Wojnicz oraz Planta Sp. z o.o., gdzie uczniowie mają możliwość odbywania praktyk oraz staży zawodowych.

Zawarte również zostało porozumienie z Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. – uczniowie odbywają tutaj praktyki zawodowe oraz z Orlen Południe S. A. – w ramach tej współpracy organizowane są prelekcje dla uczniów oraz wycieczki zawodoznawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie również jest naszym partnerem. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie zajęć, warsztatów oraz wizyt studyjnych dla uczniów ZSLiT w Wojniczu przez pracowników Instytutu, opracowywanie i prowadzenie wspólnych projektów dydaktycznych i edukacyjnych, wzajemne wspieranie działań informacyjnych i komunikacyjnych, uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Szkoła może poszczycić się nawiązaną współpracą z uczelniami: Akademią Tarnowską oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpraca między stronami porozumienia dotyczy m. in. organizowania i przeprowadzania zajęć dla uczniów naszej Szkoły przez pracowników i studentów Uniwersytetu, organizowanie praktyk dla studentów Uniwersytetu, prowadzenie wspólnych projektów dydaktycznych i edukacyjnych, wspieranie pracowników Zespołu poprzez umożliwienia im uczestnictwa w inicjatywach szkoleniowych organizowanych przez Uniwersytet, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, umożliwienie korzystania z materiałów ułatwiających realizację pracy dydaktycznej, wspólne opracowywanie i realizację projektów edukacyjnych, wspólne uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wzajemne wspieranie działań informacyjnych i komunikacyjnych, zwłaszcza za pomocą elektronicznych nośników informacji, informowania mediów czy umieszczania informacji w wydawnictwach i publikacjach stron porozumienia.Na zdjęciu widoczne dłonie osoby w trakcie wykonywania pracy podczas warsztatów grafiki – wklęsłodruku.

Ponadto Szkoła posiada podpisane porozumienia dotyczące kształcenia klas mundurowych: Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Liceum wojskowego oraz Straży Granicznej odpowiednio z:

 • Wojskowym Centrum Rekrutacji w Tarnowie
 • 6 Batalionem Dowodzenia w Krakowie
 • 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej, 113 Batalionem lekkiej piechoty w Tarnowie
 • Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu

Ponadto młodzież realizuje praktyki w firmach logistycznych, centrach dystrybucyjnych, restauracjach, hotelach, pensjonatach, drukarniach i zakładach poligraficznych. Pracodawcy chętnie przyjmują naszych uczniów na praktyki, staże, wizyty zawodoznawcze, umożliwiając im zaznajomienie się ze środowiskiem pracy i specyfiką danego zawodu.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

kontakt

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu
32 – 830 Wojnicz
ul. Jagiellońska 17
tel. (+48 -14) 67 90 005
www.wojnicz.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy