Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie

kierunki kształcenia

Zawód:

 • plastyk

Kierunki kształcenia:

 • projektowanie przestrzeni,
 • meblarstwo artystyczne,
 • projektowanie graficzne,
 • renowacja mebli i wyrobów snycerskich,
 • tkanina artystyczna

O Nas

5–letnie Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie dla absolwentów szkół podstawowych. utworzono w 1945 roku. Jest to nowoczesna szkoła artystyczna, oferująca komfortowe warunki nauczania. Warsztaty i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, elektronarzędzia, maszyny stolarskie, narzędzia specjalistyczne. Nauka koncentruje się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu plastyka w zakresie kształconych specjalizacji.

Na zdjęciu budynek Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.

Szkoła dysponuje ośrodkiem plenerowym w renesansowym dworze w Jeżowie położonym w malowniczym parku, który corocznie odwiedza najzdolniejsza młodzież szkół plastycznych z całej Polski w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego.

Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie obejmuje kształcenie z zakresu przedmiotów artystycznych (specjalność artystyczna, historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie mulYmedialne) oraz przedmiotów kształcenia ogólnego, analogicznych do nauczanych w liceum ogólnokształcącym. Języki obce nauczane w szkole to język angielski i język francuski. Uczniowie LSP w Tarnowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestniczą w akcjach i działaniach artystycznych, wystawach, wycieczkach oraz programach edukacyjnych. Edukacja kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji. Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych przystępują również do egzaminu maturalnego.

Kandydaci do szkoły przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. Absolwenci Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie otrzymują tytuł zawodowy plastyk w zakresie wybranej specjalizacji:

 • projektowanie przestrzeni,
 • meblarstwa artystycznego,
 • projektowania graficznego,
 • renowacji mebli i wyrobów snycerskich,
 • tkaniny artystycznej.

Projektowanie przestrzeni to specjalizacja w której uwaga ucznia w trakcie nauki kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego projektanta i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna i indywidualne predyspozycje ucznia. Omawianych jest wiele różnych zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni, aranżacji wnętrz, scenografii, dekoratorstwa, wystawiennictwa czy małej architektury.

Specjalizacja meblarstwo artystyczne jest nauczana w LSP w Tarnowie od ponad 70 lat. Od samego początku pielęgnujemy bogatą tradycję projektowania i wykonywania mebli z drewna. Równocześnie podążamy w stronę współczesnego designu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów. Posiadamy bogato wyposażone warsztaty meblarskie. Zapewniamy wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia do nauki zawodu. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Droga młodego meblarza rozpoczyna się od wykonywania drobnych sprzętów codziennego użytku z równoczesnym poznawaniem zasad projektowania i podstaw technologii, a kończy samodzielnym stworzeniem oryginalnego mebla o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. W ostatnich latach coraz większe uznanie zyskują unikatowe lub niskoseryjne wyroby rzemiosła artystycznego. Nauka meblarstwa artystycznego łączy oryginalność artysty i konkretny zawód, czego efektem mogą być wybitne obiekty sztuki użytkowej.

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji z zakresu technik graficznych. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej, a także świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny. Koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętność świadomego i samodzielnego posługiwania się językiem plastycznym w kreowaniu struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia dotyczące pojęć i terminów z dziedziny liternictwa i typografii, technik cyfrowych, technik i narzędzi pracy oraz historii projektowania graficznego. Uczniowie poznają funkcje i możliwości programów graficznych, które następnie wykorzystują w praktyce do realizacji zadań takich jak: kompozycje liternicze, projektowanie identyfikacji i komunikacji wizualnej (znaki, symbole, piktogramy), projektowanie form wydawniczych, plakatów, projektowanie kampanii społecznych i reklamowych, aplikacja projektów graficznych na formy przestrzenne (opakowania, przestrzeń publiczna, elementy ubioru), działania intermedialne, a także tworzenie dokumentacji projektowej oraz techniki prezentacji. Realizacja zadań odbywa się przy pomocy programów graficznych z pakietu Adobe.

Nauka na specjalizacji renowacja mebli i wyrobów snycerskich skoncentrowana jest na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu. W procesie nauczania poddaje się renowacji zabytkowe meble. Młodzież uczy się planowania oraz przeprowadzania całego procesu renowacji, a także sporządzania dokumentacji konserwatorskiej według profesjonalnych standardów. Zakres nabywanej wiedzy i umiejętności obejmuje: techniki renowacyjne (w tym naprawy stolarskie), historia mebla, techniki zdobnicze, m. in. intarsję, politurowanie, pozłotnictwo, snycerstwo.

Tkanina artystyczna należy do najstarszych specjalności kształconych w szkole, a jej specyfika oparta na przenikaniu różnorakich działań plastycznych stanowi o interdyscyplinarnym charakterze przedmiotu. Główną ideą nauczania jest łączenie tradycji z nowoczesnością, gdzie bazę stanowią tradycyjne techniki tkackie, a ich opanowanie w klasach młodszych pozwala na swobodną interpretację i poszerzanie języka tkackiej wypowiedzi w dalszym etapie nauki. Kształcenie obejmuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki projektowania i wykonywania prac tkackich poszerzone o wiedzę z zakresu technologii tkactwa i rysunku zawodowego. Uczniowie poznają tradycyjne techniki, takie jak: kilim, sumak, dywan wiązany, gobelin, brosz i wykonują ćwiczenia z ich zastosowaniem, natomiast w klasach wyższych wprowadzane są techniki o bardziej złożonym stopniu trudności, wykonywane na ramach i krosnach tkackich. Zakres działań zostaje poszerzony o techniki związane ze sztuką włókna, takie jak: batik, makrama, papier czerpany, shibori oraz techniki eksperymentalne. Każdą realizację poprzedza etap projektowania, co wiąże się z nauczaniem zagadnień kompozycji i budowania formy plastycznej. Ważnym elementem nauki jest kształcenie umiejętności dokumentowania własnej pracy oraz jej prezentacji. Zwieńczeniem edukacji jest realizacja pracy dyplomowej, która stanowi indywidualną wypowiedź artystyczną.

Kolaż: w górnej części projektowane krzesła z drewna z zieloną tapicerką oraz bez tapicerki, w lewym dolnym rogu drewniane popiersie Salvadora Daliego, w prawym dolnym rogu drewniany fotel z czarną tapicerką.

Kolaż: w lewym górnym rogu elegancki pokój, w prawym górnym rogu książki z projektami graficznymi, w lewym dolnym rogu manekiny z projektowaną odzieżą, w prawym dolnym rogu akcesoria, kubki, długopisy, torebki i koszulki.

Największe osiągnięcia

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie biorą udział w licznych konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, zdobywając w nich nagrody.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji kształcenia na uczelniach artystycznych. Projektowanie przestrzeni posiada szeroki wachlarz możliwości projektowych, przekładających się na duże perspektywy zawodowe absolwentów. Osoby kończące tę specjalizację poruszają się w sferze zagadnień związanych
z projektowaniem wnętrz, projektowaniem przestrzeni, projektowaniem scenograficznym, dekoratorstwem artystycznym, projektowaniem pojedynczych elementów wyposażenia wnętrz czy wystawiennictwem. Absolwent kierunku meblarstwo artystyczne może rozpocząć samodzielną działalność realizując własne projekty meblarskie. Może znaleźć zatrudnienie w manufakturze lub fabryce mebli. Może podjąć studia akademickie na wydziałach projektowych. Projektowanie graficzne przygotowuje absolwentów do pracy na rynku reklamy i rynku wydawniczym, m.in. w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, drukarniach czy firmach zajmujących się wizualizacją projektów. Absolwenci tego kierunku najczęściej kontynuują edukację w ośrodkach akademickich. Absolwenci specjalizacji tkanina artystyczna mają możliwość kontynuowania kształcenia na uczelniach artystycznych, w szczególności na kierunkach związanych z tkaniną i ubiorem, projektowaniem mody i tekstyliów, studiowania scenografii, itp. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte w szkole otwierają im możliwości pracy w szeroko rozumianym obszarze designu i przemysłu tekstylnego. Absolwenci renowacji mebli i wyrobów snycerskich mogą rozpocząć własną działalność lub podjąć kształcenie na uczelniach wyższych. Ukończenie kierunku daje uprawnienia do konserwacji mebli zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków ponieważ uczelnie artystyczne nie kształcą konserwatorów w tej specjalności.

Nasi partnerzy

Partnerem Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie jest firma DND – Dawid Niedbała współpracująca m.in. z Ikeą, PartyLite, Miloo Home. Ponadto szkoła Tarnowie współpracuje z Galerią BEMA 20 w Tarnowie, z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz z Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Informacja została opracowana przez Janusza Jędrzejczyka, dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie

kontakt

Liceum sztuk Plastycznych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Westwalewicza 6
tel. (+48 -14) 622 21 41
www.gov.pl/web/plastyktarnow

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy