Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie jest szkołą o ponad 40-letniej tradycji nauczania.

kierunki kształcenia   

W skład CKZiU wchodzą oddziały:

 • V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna nr 10,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 obejmujące: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz Internat,
 • 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zapraszamy absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej lub branżowej.

Kandydaci posiadający świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia mogą być przyjęci do klasy 2 czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Osoby, które przerwały naukę w LO, mogą ją kontynuować w CKZiU od dowolnego semestru (rekrutacja na semestry wyższe).

W szkole policealnej kształcimy w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik archiwista

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można zdobyć kwalifikacje w zawodach:Na fotografii budynek szkolny oraz logo CKZiU

 • Technik logistyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik przemysłu mody
 • Technik reklamy
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik technologii żywności
 • Florysta
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Krawiec

Zalety naszej placówki: Na zdjęciu pracownia gastronomiczna

 • bezpłatne wszystkie formy kształcenia
 • bogata oferta edukacyjna
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • weekendowy system nauczania (zajęcia co dwa tygodnie)
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 • miła atmosfera nauki, potwierdzona w opiniach naszych słuchaczy
 • dogodny dojazd komunikacją miejską
 • współpraca z pracodawcami w zakresie praktyk zawodowych
 • zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+

O Nas

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie jest placówką, która  kształci osoby dorosłe, umożliwia zdobycie wykształcenia średniego (włącznie z maturą) i zawodowego.

Jesteśmy dla tych, którzy chcą się rozwijać, doskonalić, nabywać nowe kompetencje. Dla tych, którzy chcieliby zmienić zawód na ciekawszy, lepiej płatny. Czekamy na tych, którzy mają ambicje, aby podnosić swoje kwalifikacje, którzy uznali, że posiadane wykształcenie jest niewystarczające w ich miejscu pracy. Na naukę nigdy nie jest za późno. Zapraszamy chętnych w każdym wieku!

 • W trakcie nauki na kierunku technik administracji poznasz m.in. zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dowiesz się, jak założyć własną firmę. Poznasz procedurę administracyjną (zasady, rodzaje i przebieg postępowania administracyjnego). Dowiesz się jak funkcjonują organy administracji publicznej i nabędziesz umiejętność tworzenia dokumentów urzędowych. Nabędziesz umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych oraz zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Perspektywa pracy w urzędach i w każdym przedsiębiorstwie przy pracy biurowej.
 • Na kierunku kształcenia technik archiwista poznasz m.in. podstawy prowadzenia i organizowania archiwum (zasady organizacji pracy i archiwizowania dokumentacji), brakowanie dokumentacji i zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • W trakcie nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy poznasz prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, postępowań i dokumentacji powypadkowych, zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dowiesz się, jakie są zagrożenia związane z występowaniem w procesach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych oraz poznasz zasady współdziałania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.
 • Na kursie w zawodzie technik rachunkowości poznasz podstawy kadr i płac (wykorzystując programy komputerowe będziesz samodzielnie rozliczał wynagrodzenia oraz prowadził sprawy kadrowo-płacowe małych i dużych przedsiębiorstw), podstawy rachunkowości (pracę w programach finansowo-księgowych, sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych).
 • Na zdjęciu pracownia krawiecka z maszynami do szyciaPodczas kursu w zawodzie technik logistyk poznasz obsługę magazynów - nauczysz się przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej, monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. Poznasz organizację transportu, będziesz planował, organizował i dokumentował procesy transportowe.
 • Podczas nauki na kursach technik informatyk i programista poznasz podstawy informatyki (parametry sprzętu komputerowego, zasady działania elementów systemu komputerowego, zasady cyberbezpieczeństwa), narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego, eksploatację lokalnej sieci komputerowej i urządzeń sieciowych, zasady i języki programowania. Przygotujesz stanowisko komputerowe i urządzenia peryferyjne do pracy. Zaprojektujesz samodzielnie stronę internetową.
 • Na kursie w zawodzie florysta poznasz m.in. zasady projektowania, kompozycji dekoracji roślinnych, przechowywania oraz transportu materiału roślinnego i wyrobów florystycznych . Będziesz wykonywać kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi oraz jak się wykonuje dekoracje roślinne wnętrz, balkonów i tarasów. Poznasz zasady określania kosztów wykonania usług florystycznych.
 • Na kursie w zawodzie kucharz poznasz zasady przygotowywania potraw, napojów kuchni polskiej i międzynarodowej technikami tradycyjnymi i nowoczesnymi. Dowiesz się, jakie są zasady sporządzania potraw dietetycznych i cateringowych, zasady podawania i ekspedycji potraw i napojów oraz ich dekoracji.
 • W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych poznasz m.in. podstawy przygotowywania i wydawania potraw, podstawy organizacji żywienia i usług gastronomicznych (będziesz samodzielnie organizować przyjęcia, cateringi, planować żywienie w gastronomii, żywienie dietetyczne) oraz podstawy żywienia i gastronomii (będziesz samodzielnie opracowywać receptury, menu, obliczać wartość odżywczą potraw).
 • Na kursie w zawodzie cukiernik poznasz podstawy przygotowywania wyrobów cukierniczych i ciastkarskich. Będziesz samodzielnie przygotowywać najrozmaitsze torty, ciasta, kremy, musy, lody, elementy dekoracyjne.
 • W trakcie kursu w zawodzie krawiec poznasz techniki wytwarzania wyrobów odzieżowych. Samodzielnie wykonasz ubiory wg własnych projektów. Natomiast na kursie w zawodzie technik przemysłu mody poznasz projektowanie kolekcji odzieżowych, opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych oraz organizowanie procesów ich wytwarzania. Poznasz zagadnienia kontroli jakości produkcji odzieży oraz prowadzenia działań związanych z marketingiem branży odzieżowej.

Największe osiągnięcia

 • I miejsce w plebiscycie Gazety Krakowskiej na Szkołę Roku w Krakowie w 2018 r.
 • Dobre wyniki zdawalności egzaminów zawodowych

Perspektywy zawodowe absolwentów

Na podstawie badania losu naszych absolwentów wiemy, że często pracują oni w wyuczonym zawodzie, m.in. technik administracji w urzędach skarbowych i urzędach miasta na terenie województwa małopolskiego, kucharze i cukiernicy zasilają branżę gastronomiczną.

Nasi partnerzy

Nasi słuchacze i kursanci realizują praktyki zawodowe w branży, w której się kształcą na podstawie umów zawieranych z pracodawcami.

Informacja została opracowana przez Zespół ds. Promocji CKZiU

kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
31-977 Kraków
os. Szkolne 21
tel. (+48 - 12) 642 19 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy