Straż Miejska Miasta Krakowa

O Nas

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Zwierzchnikiem Straży jest Prezydent Miasta Krakowa. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji działającego w jego imieniu.

Zadania, kompetencje oraz uprawnienia Straży Miejskiej określa ustawa o strażach gminnych oraz inne akty prawne regulujące działalność straży miejskich.

W trakcie realizacji ustawowych zadań Straż Miejska posługuje się przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Do zadań Straży jako formacji samorządowej należy również egzekwowanie przepisów prawa lokalnego, zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących spraw z zakresu porządku publicznego oraz czystości.

W krakowskiej Straży Miejskiej funkcjonują między innymi następujące specjalistyczne komórki:

- referaty rejonowe, w których strażnicy odpowiadają imiennie za przydzielony rejon służbowy. Odpowiadają oni za czystość i porządek w dzielnicy i na osiedlu, to do nich mogą zwracać się mieszkańcy o pomoc, radę i interwencję. Strażnik rejonowy poprzez stałą obecność w rejonie ma za zadanie rozpoznawać zagrożenia, nawiązywać kontakty z radami dzielnic, z mieszkańcami, z instytucjami tam działającymi w celu wspólnej pracy na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w mieście.

- referaty patrolowo-interwencyjne  - zmotoryzowane zespoły patrolowe, których zadaniem jest niezwłoczne reagowanie przez 24 godziny na dobę na wszelakie przejawy łamania prawa w mieście. Strażnicy reagują na wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, a przede wszystkim na wszelkie przejawy dewastacji i kradzieży mienia, uszkodzeń mienia i urządzeń użyteczności publicznej, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, chuligańskich wybryków oraz agresywnych zachowań młodzieży.

- referaty ruchu drogowego  - strażnicy pełniący służbę w tym referacie zajmują się porządkiem i bezpieczeństwem w komunikacji.

- Wydział Ochrony Środowiska – zadaniem strażników z tego wydziału jest prowadzenie kontroli wynikających z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków i innych przepisów.

- Wydział Profilaktyki - odpowiednio przeszkoleni strażnicy prowadzą działania profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) w zakresie edukacji prawnej, promowania pozytywnych wzorców zachowań oraz unikania zagrożeń.

Perspektywy zawodowe pracowników

Warunki pracy i płacy:

 •  praca patrolowa w terenie,
 • trzy zmiany,
 • 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,
 • przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • wynagrodzenie zasadnicze 4 900 zł brutto, powiększone co miesiąc o premię regulaminową w wysokości 20% (980 zł brutto) - łączna kwota wynagrodzenia 5 880 zł brutto,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
 • rozbudowany system nagród motywacyjnych (m.in. nagrody kwartalne, za szczególne osiągnięcia w pracy, roczne),
 • dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in., dopłaty do wczasów, kolonii dla dzieci, dopłaty do karnetów sportowych, świadczenia pieniężne), 
 • możliwość uzyskania dofinansowania do nauki na studiach wyższych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych,
 • po roku przeniesienie na wyższe stanowisko młodszego strażnika.

Powyższe informacje umieszczone są na stronie internetowej SMMK

Informacja została opracowana przez Straż Miejską Miasta Krakowa

kontakt

Straż Miejska Miasta Krakowa
31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 116
tel. (+48 -12 413 77 03)
Portal Straży Miejskiej  strazmiejska.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy