Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Szkoła Ratownictwa Medycznego

O Nas

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest najstarszym pogotowiem ratunkowym w Polsce. Powstało w roku 1891 i od tego czasu nieprzerwanie służy mieszkańcom Krakowa i Małopolski.

Obecnie KPR dysponuje 39 zespołami ratownictwa medycznego dyżurującymi w 24 miejscach stacjonowania, które obejmują cały Kraków oraz trzy powiaty: krakowski, wielicki oraz olkuski. KPR każdego roku notuje ponad 100 tysięcy interwencji. Krakowskie pogotowie zajmuje się również specjalistycznym transportem medycznym, a także zabezpieczeniem medycznym imprez, w tym wydarzeń dla ponad miliona osób, takich jak np. pielgrzymki papieskie. Wszystkie ambulanse KPR wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, w tym także w aparaturę, która wykracza poza standardy wyznaczane przez obowiązujące przepisy, jak np. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, videolaryngoskopy czy ultrasonografy.

Przy pogotowiu działa Szkoła Ratownictwa Medycznego, która zarówno szkoli profesjonalistów, jak i uczy mieszkańców pierwszej pomocy.

Perspektywy zawodowe pracowników

Zatrudniamy zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych w tym m.in. administracyjnych i technicznych. W naszych zespołach ratownictwa medycznego oraz zespołach transportowych mogą pracować ratownicy medyczni, a także pielęgniarki oraz lekarze. Pielęgniarki i lekarze pracujący w systemie muszą spełniać wymogi zawodowe określone w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W KPR pracują również osoby na stanowiskach administracyjnych, np. w działach odpowiedzialnych za kadry, płace, księgowość, zamówienia publiczne czy logistykę. Poszukujemy także pracowników z wykształceniem technicznym np. do Działu Informatyki i Łączności czy Działu Transportu.

Informacja została opracowana przez Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

kontakt

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
31-530 Kraków
ul. Św. Łazarza 14
tel. (+48 - 12) 42 44 272
www.kpr.med.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy