Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu

O Nas

Karpacki Oddział Straży Granicznej jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Został reaktywowany 16 maja 2016 r. początkowo obejmował Województwo Małopolskie z trzema Placówkami Straży Granicznej w  Krakowie-Balicach, Tarnowie i  Zakopanem, w listopadzie 2017 r. rozszerzono zasięg działania o Województwo Świętokrzyskie i  Placówkę w  Kielcach. Karpacki Oddział Straży Granicznej posiada w swojej strukturze jedyne w całej Straży Granicznej Orkiestrę Reprezentacyjną SG oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny).

W skład Komendy Oddziału wchodzą wydziały: graniczny, operacyjno-śledczy, do spraw cudzoziemców, organizacji i promocji, zabezpieczenia działań, łączności i informatyki, kadr szkolenia, główny księgowy, techniki i zaopatrzenia, ochrony informacji, kontroli, analiz informacji i  współpracy międzynarodowej oraz zespół prasowy i służba zdrowia. Karpacki Oddział Straży Granicznej dla zwiększenia skuteczności współpracuje z  Policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi służbami, instytucjami i urzędami, a także Policją Republiki Słowackiej oraz z Województwem Preszowskim i Żylińskim Republiki Słowacji. Funkcjonariusze oddziału uczestniczą w  misjach zagranicznych oraz programach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i  Przybrzeżnej Frontex.

Perspektywy zawodowe pracowników

W 2024 roku do służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej zamierza się przyjąć 115 osób.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
  • o nieposzlakowanej opinii;
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystająca w pełni z praw publicznych;
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych
  • szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba przyjmowana do służby zostaje mianowana na stanowisko kursanta Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast po ukończeniu szkolenia podstawowego Straży Granicznej oraz w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariusz mianowany jest na stanowisko kontrolera w wydziale/placówce Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Uposażenie funkcjonariusza bezpośrednio po przyjęciu do służby wynosi ok 4 900 zł, a po ukończeniu wymienionych szkoleń 6 800 zł BRUTTO.

Informacja została opracowana przez Kierownika Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Grzegorz Banach

kontakt

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
tel. (+48 -18) 415 30 02
www.karpacki.strazgraniczna.pl

 

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy