WorldSkills Poland

O Nas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentujemy Polskę, a w kraju organizujemy nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Realizujemy także część planu rozwojowego KPO (BCU i LLL), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (od 2023 r.) i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąc rolę instytucji koordynującej z ramienia MEiN, powołała Zespół WorldSkills Poland. Zespół WorldSkills Poland promuje inicjatywę, której celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodych ludzi, poprzez realizację oraz uczestnictwo w konkursach na arenie międzynarodowej i światowej (EuroSkills, WorldSkills). Konkursy EuroSkills i WorldSkills