AGH, wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

jest to jeden z największych i najstarszych wydziałów na uczelni. Jednym z priorytetów AGH jest umiędzynarodowienie kształcenia, studenci uczelni wyjeżdżają na stypendia do krajów UE uzyskując- obok dyplomu AGH, dyplomy zagranicznych uczelni. Studenci wydziału zdobywają wiedzę i kompetencję, która umożliwi w przyszłości tworzenie coraz nowszych technologii.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy