Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej

kierunki kształcenia

 • obuwnik

O Nas

Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w ramach Konkursu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie BCU w dziedzinie obuwnictwa pod adresem al. Jana Pawła II 1. 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, polegające na rozbudowie i przebudowie, a następnie wsparciu funkcjonowania BCU poprzez realizację działań łącznie w następujących obszarach wskazanych w Regulaminie konkursu:

 • działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 • działalność integrująco-wspierająca,
 • działalność innowacyjno-rozwojowa,
 • działalność doradczo-promocyjna,
 • działalność w zakresie zadań dodatkowych:
  • współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie,
  • organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności,
  • współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych EuroSkills lub WorldSkills,
  • prowadzenia doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się 02 stycznia 2023r. i zakończy się 30 czerwca 2026r. Utworzenie BCU ma nastąpić nie później niż 31 grudnia 2024r.

Maksymalna kwota wsparcia ze środków KPO wynosi 10 000 000,00 PLN.

Jednym z etapów realizacji w/w przedsięwzięcia jest przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowe w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik jest przygotowany do :

 • przygotowywania materiałów oraz opracowywania elementów obuwia,
 • wykonywanie operacji związanych z rozkrojem potrzebnych elementów do produkcji obuwia,
 • wykonywania operacji szycia i montowania cholewek,
 • wykonywania operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy:

 • w zakładzie, w którym odbywał praktykę,
 • w przedsiębiorstwach wytwarzających obuwie,
 • w przedsiębiorstwach handlowych,
 • w magazynach, hurtowniach i sklepach branży obuwniczo-skórzanej,
 • prowadzić własną firmę usługowo-produkcyjną w zakresie wykonywania i naprawy obuwia.

Nasi partnerzy

Polska Grupa Producentów Obuwia

Informacja została opracowana przez Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

kontakt

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
al. Jana Pawła 3
tel. (+48 -33) 876 64 18
zsken.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy