Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie

kierunki kształcenia

 • kelner,
 • technik usług kelnerskich,
 • kucharz,
 • pracownik pomocniczy gastronomi,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

O NasLogo BCU w Tarnowie z podtytułem Gastronomia i Kelnerstwo.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie to niepubliczna placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym. Celem funkcjonowania BCU jest prowadzenie ogólnopolskich działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych. Placówka kształci umiejętności zawodowe osób dorosłych, uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.

Branżowe Centrum Umiejętności prowadzi działalność w IV obszarach:

 • działalność edukacyjno-szkoleniowa;
 • działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła-uczelnia-pracodawcy;
 • działalność innowacyjno-rozwojowa;
 • działalność doradczo-promocyjna.

Branżowe Centrum Umiejętności realizuje koncepcję centrów doskonałości zawodowej CoVEs (and. Centres of Vocational Excellence) oraz założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, w oparciu o najlepsze doświadczenia i praktyki, uwzględniające zmieniające się modele funkcjonowania społecznego i kształcenia pozaformalnego w Polsce i na świecie.

Największe osiągnięcia

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie:

 • kształtuje nowoczesne podejście do gastronomii i kelnerstwa,
 • przygotowuje tematykę szkoleń i kursów zawodowych na podstawie aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • zapewnia kadrę merytoryczną, którą tworzą szefowie kuchni, praktycy branży gastronomicznej i kelnerskiej z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym,
 • otwiera przed młodymi adeptami kulinariów drzwi i możliwości pracy w zawodzie,
 • dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami i ośrodkami badawczymi BCU pozwala na odkrycie nowych horyzontów w świecie gastronomii,
 • realizuje ścieżkę kariery zawodowej poprzez udział w szkoleniach oraz współpracę z pracodawcami,
 • BCU realizuje transfer kluczowych aspektów cyfryzacji, nowych technologii i rozwiązań ekologicznych do edukacji,
 • poprzez promocję zawodów gastronomicznych i kelnerskich pomaga młodocianym pracownikom w świadomym wyborze kariery zawodowej.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Funkcjonowanie BCU przyczynia się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki branży w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa. Łącząc niespotykane dotychczas w Polsce możliwości świata biznesu i edukacji zawodowej na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego Centrum stwarza możliwość uzyskiwania, uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Nasi partnerzy

 • Stowarzyszenie Polska Akademia Sztuki Kulinarnej,
 • Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza,
 • Podkarpacka Akademia Umiejętności Piotr Bassara.

Informacja została opracowana przez Sylwię Podlawską, dyrektora Branżowego Centrum Umiejętności, Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie

kontakt

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Kochanowskiego 32
tel. (+48 -14) 621 57 69
izbarzemieslnicza.tarnow.pl/bcu-gastronomia

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy