Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, została utworzona w 1998 roku jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim. Obecnie prowadzi także studia II stopnia – magisterskie. Już od 25 lat stanowi naukowe serce regionu tarnowskiego, ściśle współpracując ze szkołami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kształci praktycznie, co sprawia, że jest kuźnią kadr dla polskiej gospodarki, a absolwenci Uczelni bez problemu odnajdują się na rynku pracy. Od początku powstania mury Uczelni opuściło ponad 21 tysięcy absolwentów, a obecnych studentów jest ponad 4 tysiące.

ANS w Tarnowie od wielu lat kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mają sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z profilaktyką zdrowotną, utrzymaniem dobrej jakości życia oraz leczeniem. Wydział Ochrony Zdrowia, jeden z sześciu wchodzących w skład Uczelni, prowadzi obecnie kształcenie na pięciu kierunkach:

FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) – podczas pięcioletniej nauki studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie postępowania terapeutycznego w profilaktyce i celach leczniczych. Uczelnia przygotowuje merytorycznie i praktycznie do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia, a także do zlecania i dopasowania wyrobów medycznych. Studenci przyswajają sobie także zasady przestrzegania etyki zawodowej w kontaktach z pacjentem i jego rodziną.

KOSMETOLOGIA (studia licencjackie) – studenci uczą się praktycznego zastosowania wiedzy ogólnej z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółowej wiedzy z zakresu kosmetologii. Absolwenci tego kierunku potrafią planować zabiegi kosmetyczne i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, uwzględniając wskazania i przeciwskazania. Prawidłowo odczytują skład kosmetyków i ustalają ich zastosowanie. Posiadają kompetencje umożliwiające współpracę z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Po skończeniu studiów są także w stanie organizować pracę i prowadzić gabinet kosmetyczny.

PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie, magisterskie, pomostowe) – studenci uczą się m.in. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym; wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

POŁOŻNICTWO (studia licencjackie) – studenci zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa i ginekologii, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych. Podczas kształcenia studenci, pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowują się do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności zaś pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych przeznaczonych dla kobiet ciężarnych, rodzących, położnic, noworodków i kobiet chorych ginekologicznie i z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

WYCHOWANIE FIZYCZNE (studia licencjackie i magisterskie) - studenci przygotowywani są do prowadzenia zajęć w szkołach, klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku oraz podczas wysiłku; potrafią także samodzielnie opracować programy treningu sportowego. W trakcie studiów nabierają umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu.

 Pozostałe kierunki kształcenia:

 • Administracja
 • Automatyka i robotyka
 • Chemia
 • Chemia stosowana
 • Ekonomia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Filologia angielska
 • Filologia polska
 • Grafika
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Psychologia
 • Technologia chemiczna
 • Wzornictwo

Perspektywy zawodowe absolwentów

 Absolwenci Wydziału Ochrony Zdrowia ze względu na zapotrzebowania rynkowe bez problemu znajdują pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w kraju i za granicą, np. w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, zakładach pracy chronionej, jednostkach ratownictwa medycznego, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodniach, ośrodkach zdrowia, opiece środowiskowej, medycynie przemysłowej), ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, uzdrowiskach, gabinetach masażu i SPA, salonach fitness, salonach kosmetycznych, szkołach i klubach sportowych. Często z powodzeniem prowadzą także własne działalności gospodarcze.

Nasze osiągnięcia

ANS w Tarnowie 8 lat z rzędu jest najchętniej wybieraną uczelnią w gronie szkół wyższych swego typu w Polce (wg danych Ministerstwa Edukacji i Nauki). Natomiast w Rankingu Szkół Wyższych 2022 prowadzonym przez magazyn Perspektywy w kategorii „Najlepsze Publiczne Uczelnie Zawodowe” zajęła 2. miejsce. Społeczność akademicką napawają równie dużą dumą sukcesy indywidualne studentów i absolwentów, jak np. finalistki prestiżowego konkursu Queen Silvia Nursing Award Poland 2021, zdobywców 2. miejsca w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów czy sportowców zrzeszonych w KU AZS –Klubie, który cztery lata z rzędu wygrał klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski wśród wyższych szkół zawodowych.

Nasi Partnerzy

Do grona partnerów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie należy wiele podmiotów lokalnych i o zasięgu ogólnopolskim, m.in. Grupa Azoty S.A., Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A., Leier Polska S.A., Becker Polska, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

Informacja została opracowana przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 8
tel. (+48 -14) 631 66 66
www.anstar.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy