Tauron Dystrybucja

Podstawą naszej działalności jest dystrybucja energii. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pełnimy funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego i mamy koncesję na dystrybucję energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 roku. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, użytkowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Dostarczamy prąd do odbiorców na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego. Teren działania firmy i dane adresowe oddziałów znajdują się tutaj
Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby zapewnić naszym klientom ciągłość dostaw energii. Obecnie zatrudniamy około 7,8 tys. pracowników i jesteśmy jednym z największych pracodawców Polski południowej.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy