Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

ulotka reklamowa szkołyCharakter naszej szkoły najlepiej oddają słowa: „nowocześni, ale też tradycyjni”. Tradycja Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach to ponad 60 lat edukacji w szkolnictwie zawodowym. Nowoczesność, to systematyczne dostosowywanie oferty pracy do aktualnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawcy. To także kreatywność i innowacyjność nauczania zapewniając tym samym dobrą atmosferę pracy i indywidualne podejście do ucznia. Na wysoką jakość kształcenia, jaką zapewnia uczniom szkoła, wpływają dobre warunki lokalowe, wyposażenie i baza dydaktyczna oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Stwarzamy młodym ludziom nie tylko doskonałe warunki nauki ale także umożliwiamy rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

Atuty szkoły:

 • uczniowie szkołyprogramy międzynarodowe i projekty edukacyjne,
 • zagraniczne praktyki i staże zawodowe,
 • dodatkowe kwalifikacje i liczne certyfikaty,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • E-szkoła, czyli e-dziennik, e-legitymacje, e-egzaminy,
 • zaplecze sportowe z siłownią i sztuczną ścianką wspinaczkową,
 • wspólne inicjatywy uczniów i nauczycieli, jak np.:
 • Aktywne Środy – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
 • Duża Gorlicka Rodzina - nieodpłatne usługi fryzjerskie dla rodzin wielodzietnych,
 • Dzień Zawodowca – spotkania dla dzieci promujące kształcenie branżowe,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
 • szeroka współpraca z partnerami szkoły,
 • działania na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik spawalnictwa,
 • technik transportu drogowego,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,
 • elektryk,
 • fryzjer,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • mechatronik.

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Największe osiągnięcia

kolaż zdjęć prezentujący sukcesy szkołySzkoła nieustannie się rozwija, doskonali i odpowiada na edukacyjne wyzwania, a podejmowane działania przekładają się na przyznanie szkole Certyfikatów:

 • Wiarygodna Szkoła,
 • Szkoła Promująca Zdrowie,
 • Zadowolony Konsument,
 • Szkoła Wyróżniona za Wychowanie,
 • Laur Społecznego Zaufania,
 • Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości,
 • Szkoła Dla Pracodawcy Pracodawca Dla Szkoły,
 • Genially Szkoła.

Największe sukcesy szkoły to osiągnięcia uczniów, którzy w różnych dziedzinach odnoszą wielkie sukcesy. Młodzież naszej szkoły startuje w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodowych. Nasi absolwenci zdobywają rokrocznie tytuł Technik Absolwent w Ogólnopolskim Konkursie SIMP. Chwalimy się również wieloma medalami na polu sportowym.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Otwartość szkoły i innowacyjność kształcenia we współpracy z pracodawcami i lokalnymi przedsiębiorcami zapewnia dobre przygotowanie zawodowe co pozwala naszym absolwentom doskonale funkcjonować na rynku pracy. Realizują się jako właściciele własnych firm i są dobrymi wykwalifikowanymi pracownikami w swoim zawodzie. Wysoki poziom zdawalności matury pozwala naszym uczniom kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Realizacja doradztwa zawodowego i możliwości zdobycia w szkole dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w ramach różnych kursów np.: kurs spawania metodą MAG, TIG, kurs operatora obrabiarek skrawających CNC, kurs prawa jazdy kat. C, itp, przekładają się na sukcesy zawodowe naszych  absolwentów na rynku pracy.

Nasi partnerzy

Długoletnie tradycje szkoły w kształceniu zawodowym pozwoliły wypracować nam sieć wielu pracodawców stale współpracujących ze szkołą, a skala tej współpracy jest duża i wieloaspektowa. Taka ścisła współpraca przynosi obopólne korzyści – dla szkoły i dla firm. Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i zdobywają doświadczenie zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych i warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Realizowane są także zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców. Dobre i fachowe kształcenie zawodowe ma przyszłość, a dotychczasowe doświadczenie szkoły pozwala na podejmowanie wspólnych inicjatyw z firmami na rzecz praktycznego rozwoju naszych uczniów. Przykładem takich działań jest tworzenie klasy patronackiej pod patronatem firmy Famur S.A. w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Również w pozostałych naszych zawodach lokalne firmy otaczają swoją opieką i wspierają kształcenie naszej młodzieży poprzez doposażanie warsztatów, organizowanie szkoleń, wizyt zawodoznawczych, podczas których młodzież zapoznaje się z najnowszymi technologiami i produktami oraz otrzymuje certyfikaty. Ukazują też im możliwości przyszłej kariery zawodowej, fundują stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów w zawodzie oraz nagrody rzeczowe. Tworzymy także innowacyjną edukację w oparciu o współpracę z uczelniami wyższymi, które sprawują patronat naukowy nad szkołą.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Michalusa 6
tel. (+48 - 18) 353 61 14
www.zst.gorlice.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy