Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

zajęcia praktyczneZespół Szkół Techniczno-Zawodowych kształci przyszłych pracowników branży usługowej. Od lat współpracujemy z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie, lokalnymi zakładami  i innymi instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym. Poprzez udział w projektach pozwalamy naszym uczniom rozwijać ich zainteresowania i pasje. Ofertę edukacyjną wzbogacamy poprzez wycieczki przedmiotowe, imprezy na terenie miasta, wyjście do teatru i kina. Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem „Szkolnego Pokazu Fryzur” organizowanego od ponad 20 lat. Nieustanie doskonalimy warsztat, przygotowując ucznia do pracy zawodowej. Przygotowujemy do samodzielności na rynku pracy.

Kierunki kształcenia

Technikum:

  • technik usług fryzjerskich,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik transportu drogowego,
  • technik mechanik.

Branżowa Szkoła I stopnia:

  • mechanik pojazdów samochodowych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Praca w zawodach: mechaniki pojazdów samochodowych i fryzjerstwa. Absolwenci zakładają własną działalność w danej branży.

Nasi partnerzy

Wiodącym partnerem jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. Tam uczniowie klas technikum pojazdów samochodowych realizują praktyczną naukę zawodu. Wspólnie realizujemy projekty unijne (kursy dla uczniów, młodocianych pracowników).

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Kontakt

Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. J. Piłsudskiego 19
tel. (+48 - 14) 655 97 11, 655 97 11 12
zstztarnow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy