Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu

budynek szkolyPowiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu dysponuje bogato wyposażoną bazą dydaktyczną do realizacji programów nauczania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: pracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, w którym nowoczesny sprzęt pozwala na eksperymenty i ciekawe doświadczenia, pracownie zawodowe, salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, siłownię, skomputeryzowaną bibliotekę wraz z multimedialnym centrum czytelniczym. Pozyskiwane środki z funduszy Unii Europejskiej przyczyniają się do wzbogacenia bazy dydaktycznej, podnoszenia jakości kształcenia oraz organizacji dodatkowych kursów i praktyk zawodowych dających gwarancję przygotowania ucznia do zawodu na najwyższym poziomie.

W technikum podczas cyklu nauczania uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, umożliwiających uzyskanie dyplomu technika. Istotny jest fakt, że w szkole kształcenie teoretyczne łączone jest z nabywaniem umiejętności praktycznych. W ramach programu nauczania w technikum realizowane są praktyki zawodowe w specjalistycznych firmach.

Kierunki kształcenia

  • technik technologii chemicznej,
  • technik  informatyk,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • technik elektronik.

Największe osiągnięcia

Nasze technikum wielokrotnie zajmowało pierwsze miejsce w powiecie, w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – technika, corocznie ogłaszanym przez portal edukacyjny „Perspektywy”. W 2014 roku na 171 szkół tego typu zajęło 8 miejsce w województwie, a 61 w Polsce na 1891 szkół. Szczególnym wyróżnieniem jest uzyskanie w 2014 roku tytułu „Złotej Szkoły”, a w 2016 roku tytułu „Brązowej Szkoły”.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie, ciesząc się w miejscach pracy doskonałą opinią. Wielu z nich, w zawodzie technika technologii chemicznej, zostało przyjętych do pracy w międzynarodowym koncernie chemicznym Synthos w Oświęcimiu, wiodącym producencie kauczuku na świecie, którego działalność polega na produkcji oraz dostarczaniu rozwiązań na potrzeby różnych gałęzi przemysłu.

Nasi partnerzy

Uczniowie uczęszczający do klasy technik technologii chemicznej w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, objęci są patronatem firmy chemicznej Synthos w Oświęcimiu. Mają możliwość odbycia płatnych praktyk na terenie zakładu. Najzdolniejsi uzyskują stypendium za najlepsze wyniki w nauce.

Informacje opracowała Lidia Wachla, nauczyciel, Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu

Kontakt

Powiatowy  Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu
32- 600 Oświęcim
ul. Bema 8
tel. (+48 - 33) 842 45 66
www.pz2.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy