Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

baza szkołyPowiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego cieszy się od przeszło 30 lat co raz większą popularnością wśród mieszkańców Krakowa, Wieliczki i okolic, a nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rozmaitych olimpiadach i konkursach, odnosząc tam liczne sukcesy. Ich ciężka praca pod opieką naszych nauczycieli, została potwierdzona także w wynikach egzaminów zewnętrznych (matura, egzaminy zawodowe) i przełożyła się na zdobycie prestiżowego certyfikatu Złotej Szkoły wydawnictwa Perspektywy.

 Baza dydaktyczno-socjalna:

 • 24 pracownie ogólnokształcące (w tym specjalistyczne: fizyczna, biologiczna, językowa),
 • 14 pracowni zawodowych, w tym:

 

  • 3 pracownie informatyczne (pracownia sieci komputerowych, montażowo- elektroniczna, multimedialno-programistyczna),
  • 2 pracownie informatyczno-ekonomiczne,
  • pracownia turystyczno-informatyczna,
  • pracownia hotelarsko-informatyczna,
  • 2 pracownie gastronomiczne,
  • pracownia obsługi konsumenta,
  • pracownia hotelarska,
  • pracownia rachunkowości,
  • pracownia handlowa.
  • biblioteka z czytelnią multimedialną,
  • sala amfiteatralna z kinem,
  • pełnowymiarowa hala sportowa,
  • siłownia, sala aerobiku, sala tenisa stołowego,
  • 2 boiska (typu orlik i koszykówka),
  • bistro.

Kierunki kształcenia

targi edukacyjneTechnikum:

 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła Branżowa I stopnia:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • klasa wielozawodowa.

Największe osiągnięcia

 • tytuł Złotej Szkoły zdobyty w 2019, 2021 oraz 2022 roku w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw,
 • tytuł Małopolskiej Szkoły z Pasją przyznany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie,
 • certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”,
 • praktyki i staże zagraniczne w Niemczech (Europass Mobilność),
 • udział w wielu projektach Erasmus+, w partnerstwie ze szkołami z Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Litwy,
 • oddział regionalny Akademii Komputerowej CISCO,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • liczne udziały i wysokie miejsca w różnych konkursach i olimpiadach.

występ artystycznyPerspektywy zawodowe absolwentów

W czasie nauki zapewniamy uczniom  dostęp do informacji o rynku pracy i jego aktualnych wymaganiach, a także procedurach rekrutacyjnych pracodawców w regionie. Gromadzimy informacje o szkoleniach, które mogą zwiększyć wartość przyszłego pracownika na rynku pracy. Kontakty z pracodawcami, praktykami biznesu w trakcie nauki to wsparcie absolwentów   w  sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

W zależności od ukończonego kierunku  nasi absolwenci to pracownicy banków, korporacji finansowych, urzędów, działów marketingu, firm z sektora IT, usług gastronomicznych, cateringowych, biur podróży, hoteli, instytucji turystycznych.

Nasi partnerzy

Szkoła zawarła umowy partnerskie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Dzięki temu nasi uczniowie biorą udział w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Współpracujemy z instytucjami rynku pracy: Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce, Młodzieżowym Centrum Kariery w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Kontakty z tymi instytucjami to zapewnienie aktualnych i rzetelnych informacji o rynku pracy na szczeblu lokalnym i regionalnym

Dzięki podpisaniu umowy współpracy takie firmy, jak m.in. Hitachi Data Systems (Polska) Sp. z o.o. oraz Capgemini Polska Sp. z o.o. oraz Rainbow Tours S.A. zapewniają zainteresowanym uczniom możliwość odbycia praktyk i staży.

Informację opracował Mariusz Grzesiński, wicedyrektor, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Kontakt

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
32-020 Wieliczka
ul. Józefa Piłsudskiego 105
tel. (+48 -12) 289 17 40
www.pckziu-wieliczka.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy