Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

ośrodek widokMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, rozpoczął działalność 1 września 2010 roku. Jest placówką przeznaczoną dla chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek przeznaczony jest maksymalnie dla 60 wychowanków, podzielonych na pięć grup wychowawczych. Zlokalizowany jest w pięknym zakątku Pogórza Wiśnickiego w Małopolsce, ok. 70 km na wschód od Krakowa i 16 km na południowy wschód od Brzeska. Naszą dewizą są słowa Owidiusza “ipsa sua melior fama” co w wolnym tłumaczeniu znaczy “jestem lepszy niż opinia o mnie”.

Kierunki kształcenia

  • Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie ślusarz
  • Szkoła Podstawowa

Perspektywy zawodowe absolwentów

Zastosowanie obrobionych przez ślusarzy metali jest bardzo szerokie, od przemysłu budowlanego, metalowego aż po maszynowy. Dlatego też podczas kształcenia w pracy ślusarza niezwykle ważne wydają się być umiejętności dodatkowe nabywane przez uczniów w ramach kursów i szkoleń zawodowych np. kurs spawania.

Wszystko to sprawia że ślusarze posiadają nie tylko rozległą wiedzę czy uprawnienia ale z łatwością po ukończeniu kursu podejmują pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.  Zakłady usługowe, naprawcze, czy własna działalność gospodarcza, to tylko jedne z wielu przykładów gdzie można znaleźć zatrudnienie.

Informacja została opracowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze.

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
32-853 Łysa Góra
Łysa Góra 274
tel. (+48 - 14) 665 73 13
www.mos.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy