Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, realizującą szereg zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności. Jako jednostka edukacyjna, będąca dwuletnim policealnym studium zawodowym, szkoła realizuje kształcenie w oparciu o podstawy programowe w zawodzie technik pożarnictwa dla kwalifikacji MS.21 – wykonywanie działań ratowniczych oraz kwalifikacji MS.20– zarządzanie działaniami ratowniczymi.

Edukacja ukierunkowana jest na kształcenie kadry średniego szczebla, specjalizującej się w dowodzeniu działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Kształcenie w szkole przebiega zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a realizowane jest na bazie nowocześnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoriów i poligonu szkolnego. Praktyka zawodowa realizowana jest w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

System stacjonarny kształcenia skierowany jest do absolwentów szkół średnich w wieku do 23 lat, którzy po spełnieniu wymaganych warunków przystępują do egzaminu wstępnego.

Działalność dydaktyczna szkoły to – oprócz szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa – również kształcenie w formach pozaszkolnych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach specjalistycznych i wszelkich formach edukacji opartych na programach zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie pozostaje również ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu technik pożarnictwa.

Kontakt

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31-951 Kraków
os. Zgody 18
tel. (+48-12) 681 97 00
www.sapsp.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy