Grafika szkoły wyższe w ramach studia medycznego

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - Wydział Nauk o Zdrowiu

Prezentacja festiwalowa uczelni: zawód elektroradiolog.

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii A przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Nieprzerwanie od 2014 roku Wydział Nauk o Zdrowiu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w grupie kierunków Ochrony Zdrowia. Palmy pierwszeństwa nie oddało dotychczas Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, a od trzech lat także Położnictwo. Nasi studenci korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które odbywają się w małych grupach, w renomowanych jednostkach klinicznych, w tym w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nasi studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz umów międzywydziałowych. Mają także możliwość ustawicznego dokształcania w ramach licznych szkoleń i kursów m.in. w ramach projektu ZintegrUJ oraz wydziałowych programów stypendialnych (np. Rozwijaj się i PracUJ). Studenci są otoczeni profesjonalnym, bezpłatnym doradztwem zawodowym w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.

Kształcimy w zawodach:

 • pielęgniarstwo – stacjonarne studia I i II stopnia,
 • położnictwo – stacjonarne studia I i II stopnia,
 • fizjoterapia – jednolite studia magisterskie,
 • elektroradiologia – stacjonarne studia I stopnia,
 • ratownictwo medyczne – stacjonarne studia I stopnia,
 • zdrowie publiczne – stacjonarne studia I i II stopnia,
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – stacjonarne studia I stopnia.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Badania losów absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu wykazały, że:

 • u około 65% absolwentów wszystkich kierunków, a u ponad 80% kierunków praktycznych (pielęgniarstwo, położnictwo) ukończone studia dają szansę na podjęcie pracy zgodnie ze zdobytym wykształceniem, a także realizację specjalistycznych zadań stawianych w pracy zawodowej,
 • wszyscy absolwenci pracują, a ok. 43% absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich, a nawet doktoranckich,
 • większość absolwentów szybko znalazło pracę zarobkową, co dziesiąta osoba pracowała już w trakcie studiów, 25% absolwentów podjęła pracę w ciągu pierwszego miesiąca, a pozostali do trzech miesięcy po ukończeniu studiów.

Badania losów absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) wykazały, że:

 • ponad połowa absolwentów miała możliwość pracy, głównie w zawodzie, w trakcie studiów magisterskich, około 25% angażowało się w działalność kół naukowych lub towarzystw naukowych, około 7% respondentów pracowało w organizacjach pozarządowych,
 • ponad 50% studentów korzystało z prowadzonych na Wydziale z kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także kwalifikacje ogólne (obsługi komputera, statystyki, aktywnego poszukiwania pracy, zakładania działalności gospodarczej) oraz znajomość języków obcych,
 • ponad 90% absolwentów Wydziału pracuje, a około 20% nadal uczy się, godząc naukę z pracą zawodową, w ramach specjalizacji zawodowych oraz kursów kwalifikacyjnych.

Nasi partnerzy:

 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie,
 • Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o.o.,
 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
 • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
 • Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie,
 • Małopolski Szpital Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Krakowie,
 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
 • Szpital Ortopedicum w Krakowie,
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

 Kontakt

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wydział Nauk o Zdrowiu
31-126 Kraków
ul. Michałowskiego 12
tel. (+48-12) 634 33 97
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://wnz.cm.uj.edu.pl/

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy