Grafika szkoły wyższe w ramach studia medycznego

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu - Instytut Medyczny oraz Instytut Zdrowia

Prezentacja festiwalowa uczelni: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka.

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.
Film z napisami rozszerzonymi można oglądnąć tutaj.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce szkoła wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Obecnie uczelnia ma w ofercie czternaście kierunków studiów. Adepci m.in. pielęgniarstwa i kosmetologii mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Studenci kierunków medycznych mogą poszerzać swoją wiedzę i nabywać zawodowe umiejętności w profesjonalnych warunkach. W 2019 roku otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. 

Obiekt składa się z pięciu sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory. W ramach trzyletnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowany jest projekt pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (…)”. Przedsięwzięcie zapewnia uczestnikom m.in. stypendia, bezpłatne zajęcia dodatkowe znacznie wykraczające poza standardowy program kształcenia, a także dodatkowe praktyki zawodowe. Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy uczelni z partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia.

Prezentowane zawody:

 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • fizjoterapia
 • kosmetologia
 • dietetyka

Kształcimy w zawodach:

 • fizjoterapia

Program studiów kierunku fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) jest przygotowany zgodnie z wymaganiami i standardami kształcenia określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) oraz Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF). Zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Zajęcia praktyczne (ponad połowa zajęć w toku studiów) i praktyki zawodowe (1560 godzin akademickich) odbywają się w szpitalach, uzdrowiskach, sanatoriach oraz innych placówkach, z którymi uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia. Ćwiczenia na terenie uczelni odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, metod specjalnych fizjoterapii oraz diagnostyki fizjologicznej i diagnostyki postawy ciała.

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • doboru metod i wykonywania zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności osób (zdrowych, niepełnosprawnych oraz czasowo, przewlekle lub nieuleczalnie chorych) w różnym wieku (od małego dziecka po osoby w wieku podeszłym), utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
 • planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej,
 • podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesów usprawniania,
 • prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym,
 • organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.

Uczelnia kształcąc studenta na kierunku fizjoterapia umożliwia mu rozwój także poza programem kształcenia. Najważniejszą rolę w tej kwestii odgrywają koła naukowe, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań studentów.

 • kosmetologia

To studia o interdyscyplinarnym charakterze z wszechstronnym programem nauczania, które mają na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się badaniem, diagnostyką i pielęgnowaniem skóry oraz poprawianiem bądź przywracaniem urody. Studia obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych oraz z zakresu zarządzania firmą i zasobami ludzkimi w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA. Studenci pracują pod okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracujących w branży beauty oraz medycznej, którzy pomagają im w uzyskaniu wysokich kwalifikacji. Najmocniejszym i najbardziej wzbogacającym edukację elementem uczelni jest nowoczesne laboratorium kosmetologii wyposażone w znakomity specjalistyczny sprzęt oraz profesjonalną aparaturę najwyższej jakości. W procesie kształcenia studenci nabywają umiejętności praktyczne niezwykle istotne w zwodzie kosmetologa. W laboratorium mają również dostęp do produktów kosmetycznych renomowanych marek, dzięki czemu sami, w pełni świadomi, budują swoją opinię na ich temat, która w przyszłości będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia pracy na najwyższym poziomie w profesjonalnym gabinecie.

Nauka na kierunku kosmetologia jest prowadzona w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia

Program kształcenia na kierunku kosmetologia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci zdobędą wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii.

Warto podkreślić fakt realizacji dwóch specjalności, które wydają się być najbardziej aktualnym nurtem dzisiejszej kosmetologii:

 • odnowa biologiczna Wellness & SPA - w dobie rozwijającego się sektora SPA w Polsce i na świecie program kształcenia doskonale przygotuje absolwenta do objęcia samodzielnego stanowiska pracy. Absolwent nie tylko będzie potrafił wykonać standardowe zabiegi relaksacyjne czy pielęgnacyjne, ale zaznajomiony będzie z kosmetyką świata, ekokosmetyką, a także będzie posiadał solidną wiedzę z zakresu zarządzania nie tylko swoim czasem, ale również dla efektywnego zarządzania ośrodkiem, co wzmocni jego pozycję zawodową;
 • kosmetologia medyczna – jako kierunek przyszłości. W dobie starzejącego się społeczeństwa oraz chęci utrzymania zdrowia i urody program kształcenia na specjalności kosmetologia medyczna doskonale przygotuje absolwenta do współpracy z lekarzem oraz wykonywania zabiegów prewencyjnych z szeroko pojętej zarówno prewencji pierwotnej jak i wtórnej. Chęć bycia młodym oraz przeznaczane na to środki finansowe przez klientów sektora kosmetologicznego i medycznego wydają się być wystarczającym uzasadnieniem do przygotowania specjalistów w tej dość wąskiej dziedzinie pomiędzy kosmetologią a medycyną. Należy podkreślić, że mimo regularnego kształcenia kosmetologów, na polskim rynku nie ma wystarczającej ilości dobrych specjalistów przygotowanych do pracy z lekarzem, prowadzenia pacjenta zarówno przed jak i po zabiegach inwazyjnych.

Państwowa Podhalańska Uczelnia Zawodowa kształcąc studenta na kierunku Kosmetologia planuje umożliwić mu dalszy rozwój zawodowy również poza programem kształcenia. Szkolenia zawodowe poszerzające wiedzę i umiejętności praktyczne są nieodzownym elementem pracy kosmetologa, podnoszącym jego kwalifikacje zawodowe i pozycję na rynku pracy.

Studia II stopnia

Priorytetem w kształceniu na studiach drugiego stopnia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych. Celem jest wykształcenie kompetentnej kadry aktywnie odpowiadającej na potrzeby nowoczesnego rynku, tj. rozumiejącej przejście z tradycyjnej kosmetologii w kierunku kosmetologii holistycznej w oparciu o współczesne badania i rozwój technologii kosmetologicznej. Nadążanie za trendami oraz współuczestnictwo w tworzeniu szeroko rozumianej kultury kosmetologicznej poprzez aktywny udział w seminariach, spotkaniach, szkoleniach czy targach.

Warto podkreślić tu fakt realizacji dwóch specjalności, które wydają się być najbardziej aktualnym nurtem dzisiejszej kosmetologii:

 • kosmetologia bioestetyczna - absolwent specjalności kosmetologia bioestetyczna jest dodatkowo przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Ponadto jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness,
 • technologia kosmetyków - studenci podejmujący kształcenie na kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetyków uzyskują wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Absolwenci posiadać będą ugruntowaną wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów kosmetycznych na rynek. Poznają metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienia w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzania produkcją kosmetyków.
 • dietetyka

Dietetyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu m.in. anatomii, fizjologii, żywienia w zdrowiu i w chorobie, a także psychodietetyki. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale również laboratoriach, szpitalach i poradniach. Studenci, poza zajęciami obowiązkowymi, mają możliwość wyboru zajęć fakultatywnych z określoną liczbą godzin. Powstała też Dietetyczna Poradnia Studencka, która jest idealną formą zdobywania i kształtowania umiejętności przyszłych absolwentów.

 • pielęgniarstwo

Kierunek pielęgniarstwo, w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, posiada nieprzerwanie od początku swojego istnienia akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W roku 2017 kierunek pielęgniarstwo I stopnia, w dowód uznania za wysoką jakość kształcenia, otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością” Fundacji Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego. Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać zawodowe umiejętności w profesjonalnych warunkach. W 2019 roku otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. Obiekt składa się z pięciu sal, został wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory.

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwalają mu podjąć pracę w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobkach oraz domach opieki społecznej.

Południowe obszary Polski od lat identyfikowane są z funkcjonującą tu bogatą bazą rehabilitacyjno-leczniczą powiązaną zarówno z państwowymi instytucjami zdrowia, jak i medyczną bazą komercyjną odgrywającą coraz większą rolę w uzupełnianiu i poszerzaniu usług o nowe, innowacyjne elementy leczenia oraz rehabilitacji wielu współczesnych chorób i schorzeń określanych mianem chorób cywilizacyjnych.

 • ratownictwo medyczne

Uczelnia kształci studentów do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i rynku pracy, dbając o wysoką jakość procesu nauczania – uczenia się.

Kształcenie od roku 2020/2021 prowadzone jest różnymi metodami:

 • kształcenia na odległość (głównie wykłady),
 • w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim na bazie specjalistycznych laboratoriów umiejętności zawodowych usytuowanych na terenie Uczelni i podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie Nowego Targu i okolic (Zakopane, Kraków). Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe. Zajęcia prowadzą m.in.: ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki. 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne prowadzone są metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem realnego sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W trakcie trzyletniego toku kształcenia student realizuje efekty uczenia się w grupach zajęć:

 • nauki podstawowe: anatomia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, biologia i mikrobiologia, biofizyka, biochemia z elementami chemii, farmakologia z toksykologią, informatyka i biostatystyka, patologia;
 • nauki behawioralne i społeczne: socjologia medycyny, psychologia, dydaktyka medyczna, etyka zawodowa ratownika medycznego, prawo medyczne, zdrowie publiczne, ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia, badania naukowe w ratownictwie medycznym, język obcy, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego;
 • nauki kliniczne: pediatria, choroby wewnętrzne z elementami onkologii, neurologia, psychiatria, choroby zakaźne, kardiologia, medycyna katastrof, farmakologia i toksykologia kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe przedszpitalne, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, urologia, medycyna sądowa, choroby tropikalne, medycyna taktyczna.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Fizjoterapia

Fizjoterapeuta to zawód o wysokim prestiżu i uznaniu pośród zawodów medycznych. Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na fizjoterapeutów. Z badania losów absolwentów (opartego o Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych) wynika, że ponad 90% absolwentów Uczelni podejmuje pracę w zawodzie. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwenci mogą znaleźć pracę w placówkach takich jak: szpitale (kliniczne, wojewódzkie, miejskie), uzdrowiska i sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki rehabilitacji, specjalistyczne ośrodki rehabilitacji (szkoleniowo-rehabilitacyjne, opiekuńczo-wychowawcze), hospicja, domy pomocy społecznej, przychodnie sportowo-lekarskie i kluby sportowe, publiczne i niepubliczne placówki rehabilitacyjne, prywatne gabinety rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej, masażu i terapii manualnej, gabinety Spa i Wellness, salony fitness i siłownie, sklepy ortopedyczne. Mogą również prowadzić własną praktykę fizjoterapeutyczną. Absolwenci mają możliwości dalszego rozwoju i poszerzania kompetencji. Mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz podczas licznych kursów. Standaryzowany program kształcenia pozwala na wykształcenie fizjoterapeuty posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wysokich umiejętnościach praktycznych i dobrze przygotowanego do pracy zawodowej.

Kosmetologia

Absolwent kierunku kosmetologia zna nie tylko typowe zabiegi kosmetologiczne bazujące na kulturze europejskiej, ale także techniki pracy z wiodących regionów świata. Zwiększa to jego wrażliwość na surowce naturalne i ekologiczne stosowane w poszczególnych terapiach zabiegowych. Te umiejętności znacznie uatrakcyjnią sytuację na rynku pracy. Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 • zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA;
 • właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
 • udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Program kształcenia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii.

Dietetyka

Absolwent studiów I stopnia będzie miał możliwość kontynuacji studiów na studiacj II stopnia oraz zdobędzie umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w placówkach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, instytutach kontroli żywności.

Pielęgniarstwo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ratownictwo medyczne

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego polegającego na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;  udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również: nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych; organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych; prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego; kierowanie i zarządzanie: ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi; zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Nasi partnerzy:

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerem Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w Nowym Targu realizuje projekt pod tytułem „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”.
 

Kontakt

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Instytut Medyczny
Instytut Zdrowia
34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszków 71
tel./fax (+48-18) 261 07 26, 261 07 08
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ppuz.edu.pl 

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy