Grafika strefy handlowo-usługowej

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Tytuły prezentacji festiwalowych:

 • w strefie handlowo-usługowej - Inspiracje czerpane naturą

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.

 • w strefie elektryczno-informatycznej -Tworzenie sieci i udostępnianie zasobów w małej firmie
 • w strefie turystyczno-gastronomicznej - Serwis synchroniczny i stół wiosenny

Prezentowane zawody:

w strefie handlowo-usługowej

 • technik usług fryzjerskich

w strefie elektryczno-informatycznej

 • technik informatyk

w strefie turystyczno-gastronomicznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

O Nas:

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to szkoła, w której uczniowie zdobędą ciekawy zawód i rozwiną swoje pasje.

Promujemy kierunki, które są ważne dla gospodarki, rozwijają wiele kompetencji, umożliwiają zdobywanie umiejętności ważnych dla pracodawców i liczących się na rynku pracy. Koncentrujemy się na zawodach związanych z branżą elektroniczno-informatyczną, usługowo-reklamową i multimedialną. Umiejętnie łączymy pragmatykę z innowacją. Przyszłościowe są profile związane z projektowaniem, konstruowaniem, grafiką, cyberbezpieczeństwem. Wiele działów wykorzystuje to co oferuje sektor informatyczny. Reagujemy na to co dzieje się na rynku pracy. Zmieniają się standardy, wymogi kształcenia, oczekiwania i znakomicie odnajdują się w tym preferowane przez nas branże usługowe: gastronomia, fryzjerstwo, sektor budowlany.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych otrzymało srebrną tarczę w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”. Osiągamy sukcesy w wiodących kierunkach kształcenia.

Uczniowie mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskują możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą. Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi mierzą się na zajęciach. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami, uczniowie mogą przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy. W wirtualnej rzeczywistości wcielają się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

Od 2019 roku w ramach inicjatywy: Młodzież solidarna w działaniu, w szkole realizowany jest projekt Akademia Kreatywnej Kariery. Jego główne założenie to  zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy. Zasadnicze działania są podporządkowane identyfikacji oraz uaktywnieniu tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji i zdolności, co pozwoli wyposażyć młode osoby w umiejętności wykorzystywania własnego potencjału  zarówno na etapie przygotowywania i wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach rozwoju ich kariery zawodowej. W ramach realizowanych działań uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne znamienne dla 15 kompetencji społecznych, z kolei tworzenie innowacji opartej na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu zachęca do podejmowania wyzwań i rozwiązywania rzeczywistych problemów odnoszących się do podnoszenia pożądanych przez rynek pracy talentów. Działania edukacyjne bazują na „learning by doing”. Kolejnym etapem doskonalenia jest mobilizacja w formie Aktywnych Wolontariuszy, ostatnim stworzenie profesjonalnego Portfolio. Wartość dodaną w projekcie stanowi dokument Dossier Marki Osobistej dla uczestników.

Placówka została wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Beauty Ice Look.

Jesteśmy laureatami VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szkoła dla pracodawców –pracodawcy dla szkoły w kategorii gastronomia i produkcja spożywcza. Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini zaprezentował dobre praktyki w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Były to liczne, nowatorskie przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły. Stanowiły praktyczne rozwiązania konkretnych problemów. Dotyczyły: poprawy efektywności kształcenia, reagowania na potrzeby rynku pracy, organizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych, doposażenia szkoły, prowadzonych warsztatów, szkoleń.

Placówka już po raz trzeci otrzymała tytuł Szkoły Dialogu. Szkoła Dialogu to ogólnopolski program edukacyjny mający na celu zapoznanie z lokalną historią. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty. Biorą udział w warsztatach, webinarach, spotkaniach integracyjnych, realizują projekty, organizują panele dyskusyjne, stają się przewodnikami po swojej małej ojczyźnie. Dotykają trudnych tematów i uczą się o nich rozmawiać.

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini są uczestnikami projektu finansowanego ze środków Fundacji PZU: Manufaktura Rozwoju – Młodzi w działaniu. Bezpośrednie cele projektu są związane ze zdobyciem wiedzy i umiejętności ważnych dla kompetencji personalno-społecznych, promujących kreatywność i multidyscyplinarność, ukierunkowanych na wyzwania i rozwiązywanie problemów ważnych w perspektywie wejścia na rynek pracy, propagujących ideę learning by doing. Są zaangażowani w inicjatywy kulturalne i społeczne podkreślające wartość integracji i skuteczności grupowego działania, wzmacniające świadomość własnego potencjału, przeciwdziałające depresji, promujące szacunek dla tradycji i wartości. Biorą udział w warsztatach fotograficznych i plastycznych.

Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning - realizujemy projekty ze szkołami we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz Bułgarii:

 • Young entrepreneurs challenging boundaries (Młodzi przedsiębiorcy ponad granicami) to projekt mający na celu wdrażanie młodych ludzi do realizacji planów zawodowych na rynkach europejskich.
 • Circular Food Economy – Let’s share the values of food! (Cenimy wartość jedzenia).

Uczestniczymy w CODEWEEK –  największym programistycznym wydarzeniu w Europie. Projekty zrealizowane w szkole dotyczyły bezpieczeństwa w sieci, charakterystyki urządzeń związanych z branżą IT.

Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach: Re: memory – multimedialne historie lokalne. W projekcie młodzież z 50 szkół przygląda się lokalnym wydarzeniom z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą.

Od ponad 10 lat w szkole działa Wolontariat. Współpracujemy z Fundacją Brata Alberta. Otrzymaliśmy Nagrodę im. Stanisława hr. Pruszyńskiego za zaangażowanie w pracę społeczną i zawodową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz medal im. Zofii Tetelowskiej współzałożycielki Fundacji. Drugim niezwykle ważnym działaniem jest pomoc dla naszego absolwenta Rafała Owczarka i jego mamy. Rafał jest w stanie wegetatywnym od wielu lat. Pomagamy poprzez przygotowywanie paczek na święta, ale również przy codziennych pracach. W ramach popularyzowania wolontariatu organizujemy w szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, na który zapraszamy inne szkoły. Braliśmy udział w akcji DKMS – pomożesz, bo możesz masz to w genach. W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego zdobyliśmy tytuł Szkolnego Klubu Wolontariatu. Współpracujemy z Urzędem Miasta w Trzebini oraz Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w zakresie aktywizacji osób do 30. roku życia.

Uczestniczymy w konkursie historycznym Patria Nostra, w którym  ponad 100 drużyn z Małopolski, szkół polonijnych konkuruje o nagrodę dla najlepszego filmu, animacji historycznej.

Bierzemy udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji - inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Posiadamy tytuł Dobrze Zaprojektowanej Szkoły i tytuł Mistrzów Programowania. 

Nasi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów i stypendystami Starosty Chrzanowskiego.

W szkole działają koła zainteresowań: eduelektronik, e-sportmania, program Akademia Sieci Cisco, zajęcia z tworzenia stron internetowych, warsztaty z grafiki wektorowej i rastrowej, koło sportowe, Design Thinking.

Kształcimy w zawodach

Technikum nr 2:

 • technik informatyk – innowacja cyberbezpieczeństwo,
 • technik programista,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik reklamy – innowacja media społecznościowe,
 • technik teleinformatyk – innowacja cyberbezpieczeństwo,
 • technik elektronik – innowacja robotyka,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – innowacja dietetyka,
 • technik usług fryzjerskich – innowacja stylizacja wizerunku,
 • technik budownictwa – innowacja aranżacja wnętrz,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • klasa wielozawodowa dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • branża teleinformatyczna i elektroniczna:

Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw, firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową (banki, urzędy, media, telekomunikacja), działach i firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych. Wielu z nich prowadzi własną działalność gospodarczą.

 • branża reklamowa i poligraficzno-fotograficzna:

Po uzyskaniu dyplomu uczniowie mogą pracować w agencjach reklamowych, agencjach public relations, domach mediowych, działach marketingu i reklamy różnych przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych, wydawnictwach, drukarniach, firmach fotograficznych, w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności, np. redakcjach prasowych, agencjach reklamowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach, jak również w szeroko pojętym sektorze e-usług. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i multimediów.

 • branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna:

Absolwenci mogą pracować w charakterze: szefa kuchni, kucharza (w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych), kierownika do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych, managera do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, managera zakładu gastronomicznego, organizatora imprez okolicznościowych, mistrza sztuki kulinarnej, pracownika firmy cateringowej, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, organizatora usług cateringowych, pracownika ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej. Mogą rozwijać się w dziedzinach pozwalających na zdobycie uprawnień trenera personalnego, fitness czy też  prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • branża fryzjersko-kosmetyczna:

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą odnaleźć swoje miejsce w sektorze zajmującym się produkcją i sprzedażą produktów fryzjerskich, kosmetycznych. Mogą podjąć własną działalność, pracować w branży medialnej, w salonach lub różnego rodzaju organizacjach i firmach branży modowej, instytucjach kultury (teatry, plan filmowy) zajmujących się charakteryzacją, wizażem, stylizacją wizerunku.

 • branża budowlana:

Absolwenci znajdują pracę w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. Mogą podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,  pracowniach konserwacji zabytków. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otwiera też możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po spełnieniu warunków określonych Prawem Budowlanym.

Nasi Partnerzy

Pracodawcy i Instytucje:

 • Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie,
 • Restauracja  STARY MŁYN w Trzebini,
 • Restauracja DEL PASO w Trzebini,
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa PARTNERS NETWORK w Chrzanowie,
 • Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej Przełom,
 • Press Publisher Polska - Filip Lach,
 • IDEABUD Sp. z o.o.,
 • CyberNET – Internet i Telewizja Światłowodowa w Chrzanowie,
 • Unimetal Recycling w Trzebini,
 • Górka Cement Sp. z o.o.,
 • Chrzanowska Izba Gospodarcza.

Patronat nad kierunkiem technik żywienia i usług gastronomicznych objęła firma RETRANS T. Baran, M. Kapcia Sp. J. Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie. Celem tego mecenatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, dążenie do poszerzenia kwalifikacji uczniów, rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy poprzez wspólne inicjatywy, w tym współorganizowanie stażu, praktyk, warsztatów.

Uczelnie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 • Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach,
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach.

Kontakt

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
32-541 Trzebinia
ul. Gwarków 3
tel. (+48-32) 711 53 46
fax (+48-32) 711 58 08
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zstu.edu.pl

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy