Grafika strefy handlowo-usługowej

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Tytuł prezentacji festiwalowej: Działalność salonu fryzjerskiego od A do Z

 Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.

Prezentowany zawód: fryzjer

O Nas:

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie powstał w 2018 r. po połączeniu utworzonej przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (organ prowadzący szkołę) w 2014 r. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia (wtedy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie (szczycącym się ponad 60-letnią tradycją), mieszczącym się w tym samym budynku przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie.

Szkoła prowadzi wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych i imprez, m.in. Koło Turystyczno-Rowerowe, grupę wokalną i taneczną Cheerleaders, wolontariat, coroczny konkurs Fachowa Ozdoba i inne zawodowe. Odbywa się u nas Małopolski Konkurs Fryzjerski. Mamy także Teatr „Ulica Rzeźnicza”, Szkolny Klub Przyjaciół Książki, Szkolny Klub Sportowy SKS, Szkolny Klub Insert, prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Obecnie w skład Zespołu Szkół  Rzemiosła i Przedsiębiorczości wchodzą:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia (klasy wielozawodowe, fryzjerskie, kucharz-sprzedawca).

Atuty Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie:

 • bezpłatna szkoła publiczna w centrum Krakowa (dojazd z każdego kierunku),
 • jednozmianowy system nauki,
 • płatne praktyki w zakładach rzemieślniczych (szkoła branżowa),
 • dodatkowy język obcy (niemiecki),
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze i krzewienia patriotyzmu,
 • zagraniczne praktyki: Erasmus+, POWER,
 • nowoczesna siłownia, salka do crossfitu, sprzęt bokserski,
 • bursa w budynku szkoły,
 • psycholog szkolny,
 • zajęcia z wychowania fizycznego na kortach tenisowych i pływalni,
 • nowoczesna pracownia fryzjerska,
 • bardzo szeroko wyposażona biblioteka szkolna organizująca wiele konkursów i innych inicjatyw kulturalnych,
 • odznaczenia „Kapituły R” dla zasłużonych.

Kształcimy w zawodach

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia:

 • ponad 30 zawodów rzemieślniczych, także tych niszowych,
 • magazynier – logistyk - nowość!

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu zawodowego oraz umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass - po zadaniu egzaminu w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Absolwent może kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać tytuł technika oraz dodatkowe kwalifikacje, a nawet zdać maturę i pójść na studia.

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

 • technik ekonomista, specjalność doradca biznesowy,
 • technik handlowiec, specjalność doradca handlowy,
 • technik logistyk,
 • technik optyk – nowość!,
 • technik organizacji turystyki.

Nauka w technikum trwa pięć lat. Po ukończeniu szkoły uczeń zdaje maturę i egzamin zawodowy, zdobywa wykształcenie średnie i kwalifikacje zawodowe (niektóre już w trakcie nauki, np. w drugiej klasie – zależnie od wybranego zawodu). Może też, po zdaniu egzaminu dojrzałości, kontynuować naukę na w szkole wyższej.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Z informacji od cechów oraz zrzeszonych w nimi pracodawców wynika, że absolwenci często znajdują swoje miejsca pracy w firmach, w których odbywają praktyki zawodowe. Niektórzy zakładają własne firmy czy przejmują biznesy rodzinne lub wyjeżdżają za granicę.

Nasi partnerzy:

Szkoła realizuje praktyki głównie w firmach zrzeszonych w cechach, które należą do Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Szkoła, wspólnie z cechami, pomaga uczniom w znalezieniu i zapewnieniu im miejsc praktyk oraz w nadzorowaniu ich prawidłowego przebiegu.

Aby zapewnić uczniom odpowiednie praktyki szkoła współpracuje w tym zakresie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Krakowie.

Szkoła stale i intensywnie współdziała z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz cechami, a pośrednio także ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i innymi izbami rzemieślniczymi w zakresie opiniowania przepisów dotyczących kształcenia zawodowego, programów nauczania czy wymagań egzaminacyjnych. Szkoła współpracuje też z Komisją Oświaty Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w zakresie propagowania nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych oraz uczestniczenia w realizacji zadań systemu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła.

Od kilu lat szkoła bierze udział w projekcie „Lekcje z ZUS” i olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Współpracuje również
Państwową Inspekcją Pracy (konkursy z zasad BHP) i z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie (wyjścia z uczniami na Dni Otwarte uczelni, udział w Targach Pracy). Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych, oddział w Krakowie (technik ekonomista – udział w konkursach zewnętrznych z rachunkowości).

Szkoła nawiązała także współpracę z licznymi instytucjami kulturalnymi, m.in. Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Narodowym, Muzeum Krakowa, Biblioteką Kraków, z wydawnictwami i księgarniami.

Kontakt

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 4
tel. (+48-12) 421 38 44 w. 14
fax (+48-12) 413 86 98
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkola.izba.krakow.pl

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy