Grafika strefy handlowo-usługowej

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Tytuł prezentacji festiwalowej: Jak zostać dizajnerem

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.

Prezentowany zawód:

  • plastyk

O Nas:

W skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie wchodzą: 5–letnie Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych i 2–letnie Policealne Studium Plastyczne dla absolwentów szkół średnich.

Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie utworzono w 1945 roku. Jest to nowoczesna szkoła artystyczna, oferująca komfortowe warunki nauczania. Warsztaty i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, elektronarzędzia, maszyny stolarskie, narzędzia specjalistyczne. Nauka koncentruje się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu plastyka w zakresie kształconych specjalizacji. Szkoła dysponuje ośrodkiem plenerowym w renesansowym dworze w Jeżowie położonym w malowniczym parku, który corocznie odwiedza najzdolniejsza młodzież szkół plastycznych z całej Polski w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego.

Policealne Studium Plastyczne utworzono w 1975 roku. Jest to jedyna szkoła w Polsce z tak długim doświadczeniem w kształceniu w zakresie technik renowacyjnych, zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych. Edukacja kończy się egzaminem państwowym, który daje uprawnienia do konserwacji zabytkowych mebli wpisanych do Rejestru Zabytków (nasza placówka jest jedyną w Polsce publiczną szkołą artystyczną posiadającą możliwość wydawania takich uprawnień na poziomie szkoły policealnej).

Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnym Studium Plastycznym w Tarnowie obejmuje kształcenie artystyczne (specjalność artystyczna, historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne). Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie obejmuje dodatkowo kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Języki obce nauczane w szkole to język angielski i język francuski.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestniczą w akcjach i działaniach artystycznych, wystawach, wycieczkach przedmiotowych oraz programach edukacyjnych.

Edukacja w obydwu szkołach kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji. Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych przystępują również do egzaminu maturalnego. Kandydaci do obydwu szkół przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. Natomiast słuchaczem Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie może zostać osoba, która ukończyła szkołę średnią (matura nie jest wymagana). O przyjęcie na pierwszy semestr może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.

Kształcimy w zawodach

Absolwenci szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie otrzymują tytuł zawodowy plastyk w zakresie wybranej specjalizacji, tj:

Absolwenci Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie w zakresie:

  • aranżacji wnętrz,
  • meblarstwa artystycznego,
  • projektowania graficznego,
  • tkaniny artystycznej.

Absolwenci Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie w zakresie:

  • projektowania graficznego,
  • renowacji mebli i wyrobów snycerskich,
  • renowacji elementów architektury.

Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji z zakresu aranżacji przestrzeni. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna i indywidualne predyspozycje ucznia. Omawianych jest wiele różnych zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni, wnętrz, scenografii, dekoratorstwa czy wystawiennictwa.

Specjalizacja meblarstwo artystyczne jest nauczana od ponad 70 lat. Od samego początku pielęgnujemy bogatą tradycję projektowania i wykonywania mebli z drewna. Równocześnie podążamy w stronę współczesnego designu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów. Posiadamy bogato wyposażone warsztaty meblarskie. Zapewniamy wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia do nauki zawodu. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Droga młodego meblarza rozpoczyna się od wykonywania drobnych sprzętów codziennego użytku z równoczesnym poznawaniem zasad projektowania i podstaw technologii, a kończy samodzielnym stworzeniem oryginalnego mebla
o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. W ostatnich latach coraz większe uznanie zyskują unikatowe lub niskoseryjne wyroby rzemiosła artystycznego. Nauka meblarstwa artystycznego łączy oryginalność artysty i konkretny zawód, czego efektem mogą być wybitne obiekty sztuki użytkowej.

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji z zakresu technik graficznych. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej, a także świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny. Koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętność świadomego i samodzielnego posługiwania się językiem plastycznym w kreowaniu struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia dotyczące pojęć i terminów z dziedziny liternictwa
i typografii, technik cyfrowych, technik i narzędzi pracy oraz historii projektowania graficznego. Uczniowie poznają funkcje i możliwości programów graficznych, które następnie wykorzystują w praktyce do realizacji zadań takich jak: kompozycje liternicze, projektowanie identyfikacji i komunikacji wizualnej (znaki, symbole, piktogramy), projektowanie form wydawniczych, plakatów, projektowanie kampanii społecznych i reklamowych, aplikacja projektów graficznych na formy przestrzenne (opakowania, przestrzeń publiczna, elementy ubioru), działania intermedialne, a także tworzenie dokumentacji projektowej oraz techniki prezentacji. Realizacja zadań odbywa się przy pomocy programów graficznych z pakietu Adobe i Corel.

Nauka na specjalizacji renowacja mebli i wyrobów snycerskich skoncentrowana jest na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu. W procesie nauczania poddaje się renowacji zabytkowe meble przekazane do konserwacji przez instytucje lub osoby prywatne. Słuchacze uczą się planowania oraz przeprowadzania całego procesu renowacji, a także sporządzania dokumentacji konserwatorskiej według profesjonalnych standardów. Zakres nabywanej wiedzy i umiejętności obejmuje: techniki renowacyjne (w tym naprawy stolarskie), historię sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii mebla, techniki zdobnicze, m. in. intarsję, politurowanie, pozłotnictwo, snycerstwo. 

Zakres wiedzy i umiejętności nabywanych przez słuchaczy renowacji elementów architektury obejmuje: techniki renowacyjne (w tym tradycyjne techniki rzeźbiarskie), historię sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii architektury, techniki zdobnicze tj., pozłotnictwo, sztukateria, sgraffito, stiuk.

Tkanina artystyczna należy do najstarszych specjalności kształconych w szkole, a jej specyfika oparta na przenikaniu różnorakich działań plastycznych stanowi o interdyscyplinarnym charakterze przedmiotu. Główną ideą nauczania jest łączenie tradycji z nowoczesnością, gdzie bazę stanowią tradycyjne techniki tkackie, a ich opanowanie w klasach młodszych pozwala na swobodną interpretację i poszerzanie języka tkackiej wypowiedzi w dalszym etapie nauki. Kształcenie obejmuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki projektowania i wykonywania prac tkackich poszerzone o wiedzę z zakresu technologii tkactwa i rysunku zawodowego. Uczniowie poznają tradycyjne techniki, takie jak: kilim, sumak, dywan wiązany, gobelin, brosz i wykonują ćwiczenia z ich zastosowaniem, natomiast w klasach wyższych wprowadzane są techniki o bardziej złożonym stopniu trudności, wykonywane na ramach i krosnach tkackich. Zakres działań zostaje poszerzony o techniki związane ze sztuką włókna, takie jak: batik, makrama, papier czerpany, shibori oraz techniki eksperymentalne. Każdą realizację poprzedza etap projektowania, co wiąże się z nauczaniem zagadnień kompozycji i budowania formy plastycznej. Ważnym elementem nauki jest kształcenie umiejętności dokumentowania własnej pracy oraz jej prezentacji. Zwieńczeniem edukacji jest realizacja pracy dyplomowej, która stanowi indywidualną wypowiedź artystyczną.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Absolwenci Zespołu Sztuk Plastycznych w Tarnowie są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji kształcenia na uczelniach artystycznych.

Aranżacja wnętrz posiada szeroki wachlarz możliwości projektowych, przekładających się na duże perspektywy zawodowe absolwentów. Osoby kończące tę specjalizację poruszają się w sferze zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz, projektowaniem przestrzeni, projektowaniem scenograficznym, dekoratorstwem artystycznym, projektowaniem pojedynczych elementów wyposażenia wnętrz czy wystawiennictwem. Absolwent kierunku meblarstwo artystyczne może rozpocząć samodzielną działalność realizując własne projekty meblarskie. Może znaleźć zatrudnienie w manufakturze lub fabryce mebli. Może podjąć studia akademickie na wydziałach projektowych. Projektowanie graficzne przygotowuje absolwentów do pracy na rynku reklamy i rynku wydawniczym, m.in. w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, drukarniach czy firmach zajmujących się wizualizacją projektów. Absolwenci specjalizacji w zakresie tkaniny artystycznej mają możliwość kontynuowania kształcenia na uczelniach artystycznych, w szczególności na kierunkach związanych z tkaniną i ubiorem, projektowaniem mody
i tekstyliów, studiowania scenografii, itp. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte w szkole otwierają im możliwości pracy w szeroko rozumianym obszarze designu i przemysłu tekstylnego.

Nasi Partnerzy:

Partnerem Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie jest firma DND – Dawid Niedbała współpracująca m.in. z Ikeą, PartyLite, Miloo Home. Ponadto szkoła Tarnowie współpracuje z Galerią BEMA 20 w Tarnowie, z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz z Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Westwalewicza 6
tel./fax (+48-14) 622 21 41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zsp.tarnow.pl
https://pl-pl.facebook.com/ZespolSzkolPlastycznychWTarnowie/

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy