Grafika strefy turystyczno-gastronomicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

Tytuły prezentacji festiwalowych:

 • w strefie turystyczno-gastronomicznej - Żyj zdrowo i kolorowo

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj. 

 • w strefie budowlanej, energetycznej i chemicznej - Z nami zbudujesz swoją przyszłość (prezentację można oglądnąć tutaj)
 • w strefie handlowo-usługowej - Reklama w praktyce (prezentację można oglądnąć tutaj)

Prezentowane zawody:

w strefie budowlanej, energetycznej i chemicznej

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

w strefie handlowo-usługowej

 • technik reklamy

w strefie turystyczno-gastronomicznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

O Nas

Szkoła ma wieloletnią tradycję i uznanie na rynku wśród pracodawców. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną. Możemy pochwalić się wysokim poziomem kształcenia i bardzo dobrą zdawalnością egzaminów zawodowych. Stwarzamy możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Nowoczesne zaplecze sportowe: hala sportowa, „Orlik”, umożliwiają organizowanie różnorodnych zajęć sportowych. Ofertę edukacyjną wzbogacamy o ciekawe wycieczki. Angażujemy się w różne akcje charytatywne. Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną uczniom. Mało liczne klasy zapewniają indywidualizację procesu nauczania i dostosowanie do możliwości psychofizycznych ucznia. Nasza szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Zapewniamy uczniom praktykę, dysponujemy warsztatami szkolnymi. Koncentrujemy się na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w szkole). Oferujemy bezpłatną możliwość kontynuowania nauki w systemie zaocznym (piątek, sobota). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można w krótkim czasie, uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie wybranego zawodu. Swoje wykształcenie można też uzupełnić w liceum dla dorosłych lub szkole policealnej.

Kształcimy w zawodach

Technikum*:

 • technik reklamy,
 • technik handlowiec,
 • technik logistyk,
 • technik budownictwa,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik dekarstwa — NOWOŚĆ,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik rolnik,
 • technik weterynarii,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk.

Branżowa Szkoła I stopnia*:

 • sprzedawca,
 • kierowca mechanik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • dekarz — NOWOŚĆ,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • rolnik,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

*Zakładamy możliwość łączenia zawodów w jeden oddział.

Oferta edukacyjna dla dorosłych:

 • Liceum Ogólnokształcące, 
 • Szkoła Policealna (technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia),
 • Szkoła Branżowa II stopnia (technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii żywności),
 • Kursy kwalifikacyjne (technik dekarstwa, technik handlowiec, technik reklamy, technik ekonomista, technik logistyk, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanik, technik informatyk, technik weterynarii, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Kształcimy w licznych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Możemy zaproponować ciekawe kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych i dla dorosłych. Swoją ofertę edukacyjną ciągle dostosowujemy do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Systematycznie wzbogacamy listę kursów kwalifikacyjnych, które pozwalają szybko i bezpłatnie przekwalifikować się osobom dorosłym.

Obecnie w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników budowlanych, są to zawody deficytowe. Absolwenci kierunków budowlanych pracują w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach półfabrykatów, biurach projektowych, sklepach i hurtowniach, laboratoriach, pracowniach konserwacji zabytków, urzędach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci kierunków gastronomicznych są zatrudnieni w cukierniach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, przedsiębiorstwach zajmujących wytwarzaniem produktów i półproduktów spożywczych, prowadzą działalności cateringową.Z kolei informatycy znajdują zatrudnienie w wielu działach firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, drukarniach, studiach graficznych. Logistyka w Polsce rozwija się dynamicznie już od wielu lat, absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, magazynowych i produkcyjnych. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technik reklamy znajduje zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, mediach, studiach graficznych i fotograficznych. Rolnicy samodzielnie prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne, agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne. Pracują też w punktach naprawy i sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, administracji samorządowej związanej z rolnictwem. Technik weterynarii znajduje zatrudnienie w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, zakładach hodowli, ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, laboratoriach analitycznych, a także firmach produkujących pasze i dodatki do pasz, zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach inspekcji weterynaryjnej. Mechanicy samochodowi zajmują się naprawą samochodów najczęściej w lokalnych warsztatach. Z kolei domeną pracy techników mechaników są procesy wytwarzania, użytkowania i napraw różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako organizator i nadzorca przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, programista CNC, czy też dozorują oraz konserwują maszyny i urządzenia techniczne. Handlowców zatrudniają firmy prowadzące sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwa produkcyjne, banki i przedsiębiorstwa finansowe, hurtownie czy magazyny.
Wszyscy absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

Nasi partnerzy:

Szkoła współpracuje z kilkudziesięcioma firmami. Praktyki szkolne odbywają się w renomowanych zakładach pracy, np. Stalprodukt S.A. w Bochni, HYDROSPRZĘT - Serwis i sprzedaż maszyn budowlanych - Hydraulika Siłowa Łąkta Dolna, Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach. Praktyki zawodowe odbywają się również u lokalnych przedsiębiorców, gdzie absolwenci po ukończeniu naszej szkoły i zdobyciu kwalifikacji znajdują stałe zatrudnienie. Uczniowie mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w ramach programu „Erasmus+” (np. Niemcy, Włochy). Szkoła współpracuje również z uczelniami wyższymi np. Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, które prowadzą zajęcia on-line dla uczniów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Kontakt
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie
32-740 Łapanów
Łapanów 32
tel. (+48-14) 685 34 19, 685 36 02
fax (+48-14) 686 41 05
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ckziulapanow.com

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy