Grafika służby mundurowe

Straż Miejska Miasta Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania w tym zakresie wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Do priorytetowych zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa należą: dbanie o porządek publiczny oraz poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu drogowego. 

Zawody preferowane/poszukiwane:

  • strażnik miejski

Umiejętności preferowane/poszukiwane:

Od przyszłych strażników wymaga się, by mieli obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystali z pełni praw publicznych, mieli co najmniej średnie wykształcenie, cieszyli się nienaganną opinią, byli sprawni fizycznie i psychicznie, nie byli karani sądownie i mieli uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowym atutem jest wykształcenie wyższe (prawo, administracja, psychologia, resocjalizacja, socjologia), ukończony kurs podstawowy dla strażników i prawo jazdy.

Nowo zatrudniony strażnik - aplikant - po ukończeniu kursu podstawowego otrzyma wynagrodzenie zasadnicze oraz premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia oraz możliwość uzyskania nagród. 

Kandydaci na strażników muszą pozytywnie zaliczyć test z wiedzy ogólnej. Muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. Kolejnym etapem jest test sprawności fizycznej, który składa się z pięciu prób czynnościowych (sprawnościowych). Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego. Następnie pozostaje rozwiązanie testu psychologicznego, który sprawdza predyspozycje psychiczne do wykonywania zawodu i predyspozycje intelektualne kandydata. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Kontakt
Straż Miejska Miasta Krakowa
31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 116
tel. (+48-12) 413 77 03
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://strazmiejska.krakow.pl

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy