Grafika strefy turystyczno-gastronomicznej

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

Tytuły prezentacji festiwalowych:

 • w strefie elektryczno-informatycznej - Informatyk z elektrykiem dobrym w przyszłość przewodnikiem

 Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.

 • w strefie mechaniczno-transportowej - Od kreatywności do innowacyjności – klasa patronacka w zwodzie operator obrabiarek skrawających
 • w strefie handlowo-usługowej - Poznaj nasze pasje - świat fryzjerstwa

Prezentowane zawody:
w strefie mechaniczno-transportowej

 • operator obrabiarek skrawających

w strefie handlowo-usługowej

 • technik usług fryzjerskich
 • fryzjer

w strefie elektryczno-informatycznej

 • technik informatyk
 • technik elektryk

O Nas:

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach jest nowoczesną i innowacyjną placówką oświatową na mapie edukacyjnej regionu, która już prawie 60 lat kultywuje najlepsze tradycje, dbając o dobro i rozwój młodzieży. Dopasowana oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy, dobrze wyposażona baza techniczna i dydaktyczna oraz  kreatywność nauczania z indywidualnym podejściem do ucznia, a także dobra atmosfera pracy gwarantuje wysoką jakość usług edukacyjnych. Uczniowie oprócz przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących realizowanych pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, mają do wyboru wiele zajęć dodatkowych, na których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Szkoła dba o poziom kształcenia i może poszczycić się wysoką zdawalnością matury i egzaminów zawodowych. Szkoła nieustannie się rozwija, doskonali i odpowiada na edukacyjne wyzwania, a podejmowane działania przekładają się na przyznanie szkole Certyfikatów: Wiarygodna Szkoła, Szkoła Promująca Zdrowie, Zadowolony Konsument, Szkoła Wyróżniona za Wychowanie, Laur Społecznego Zaufania, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, Szkoła Dla Pracodawcy Pracodawca Dla Szkoły.

Atuty szkoły to przede wszystkim: profesjonalizm w kształceniu zawodowym, udział w programach międzynarodowych i projektach edukacyjnych, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, zaplecze sportowe z siłownią i ścianką wspinaczkową, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, szeroka współpraca z partnerami, działania na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych i prowadzenie w szkole Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), elektroniczny egzamin zawodowy z kwalifikacji w części pisemnej, możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów, e-legitymacja, wspólne inicjatywy uczniów i nauczycieli (m.in. Aktywne Środy - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, Duża Gorlicka Rodzina - nieodpłatne usługi fryzjerskie dla rodzin wielodzietnych, Dzień Zawodowca - spotkania dla dzieci promujące kształcenie zawodowe).

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola jest przyjazną, bezpieczną i kreatywną szkołą, która czeka właśnie na Ciebie! Chcesz zdobyć dobry zawód i kształcić się, realizując swoje pasje – zapraszamy do nas. U nas możesz zostać mistrzem w swoim fachu! Nauka w naszej szkole będzie niezwykłą przygodą.

Kształcimy w zawodach

Technikum nr 4:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik spawalnictwa,
 • technik transportu drogowego.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechatronik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń - klasy patronackie Firmy Famur Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach.

Perspektywy zawodowe naszych absolwentów:

Szkoła proponuje zawody, które dają szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwent szkoły na poziomie technikum otrzymuje możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych, a wielu z nich zakłada własne firmy. Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie, ciesząc się w miejscach pracy doskonałą opinią. 

Technicy pojazdów samochodowych pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, warsztatach obsługi i naprawy pojazdów. Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką uczniowie nabywają podczas zajęć, daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych    i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

Technicy elektrycy znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach energetycznych, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, a także prowadzą własną działalność gospodarczo-usługową.

Zawodem przyszłości jest technik informatyk, gdyż absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową. Zarówno w Polsce jak i w krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych.

Absolwenci w zwodzie technik usług fryzjerskich znajdują zatrudnienie w renomowanych salonach fryzjerskich czy też fryzjersko – kosmetycznych, a także w miejscach, gdzie potrzebny jest stylista (np. w teatrach, telewizji, studiach fotograficznych).

Technicy transportu drogowego pracują przede wszystkim jako kierowcy zawodowi w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy, w firmach spedycyjnych oraz logistycznych, w działach logistycznych przedsiębiorstw.

Po ukończeniu technikum spawalniczego absolwent może podjąć pracę w  przemyśle m.in.  jako mistrz produkcji, kontroler jakości w zakładach metalowych, ponadto znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie technologii trwałego łączenia różnego typu metali, a więc w pracach spawalniczo – ślusarskich, instalacyjno – montażowych, przemyśle metalowym, zakładach naprawczych infrastruktury transportowej, zakładach produkcyjnych pojazdów mechanicznych i maszyn przemysłowych.

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola zapewnia także naukę w Branżowej Szkole I stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe. W celu uzyskania tytułu technika, wykształcenia średniego i możliwości przystąpienia do matury, absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Uczniowie szkoły są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, przygotowani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci cieszą się doskonałą opinią pracodawców i w wielu przypadkach otrzymują oferty zatrudnienia jeszcze przed ukończeniem szkoły.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, umożliwiają absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. Elektryk znajduje zatrudnienie w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną oraz w zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne. Po uzyskaniu uprawnień wykonują instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Absolwenci w zawodzie kierowca mechanik pracują w lokalnych, krajowych i międzynarodowych firmach transportowych jako kierowca lub na innych stanowiskach, na których wymagana jest wiedza ogólnotechniczna, prowadzą własną działalność gospodarczą związaną z transportem oraz naprawą pojazdów transportu drogowego. Natomiast absolwenci fryzjerstwa prowadzą własne salony fryzjerskie. Operatorzy obrabiarek skrawających, pracują w przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych wykorzystujących w procesach wytwórczych obróbkę skrawaniem, w firmach remontowo-naprawczych oraz w sferze produkcyjno-usługowej na stanowiskach średniego dozoru technicznego. Mechanik-monter maszyn i urządzeń znajdzie zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Mechatronik - absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym.  

Nasi Partnerzy:

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola aktywnie współpracuje ze środowiskiem pracodawców na lokalnym rynku pracy. Nasi uczniowie poznają tajniki zawodu w renomowanych firmach z branży motoryzacyjnej, elektrycznej i informatycznej, a także w placówkach usług fryzjerskich, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach transportowych i komputerowych, na terenie powiatu ale i nie tylko. Wszystko to w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które gwarantuje szkoła. Obecnie placówka prowadzi klasę patronacką Firmy Famur Systemy Ścianowe Oddział w Gorlicach w zawodzie operator obrabiarek skrawających. W swoich planach szkoła zamierza otworzyć kolejne dwa nowe kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami rynku pracy i zostaną objęte patronatem Firmy Famur. Będą to klasy w zawodzie mechatronik i mechanik-monter maszyn i urządzeń. Dla uczniów w tych zawodach przewidziano: stypendia ufundowane przez firmę, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego i pod okiem wykwalifikowanej kadry, gwarancję pracy po ukończeniu szkoły.

Dzięki współpracy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, placówka oferuje uczniom nowoczesne metody kształcenia. W szkole funkcjonuje również Lokalna Akademia Cisco oraz działa Laboratorium ECDL, dzięki czemu uczniowie zyskują dodatkowe kwalifikacje. Placówka uczestniczy w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, w ramach którego uczniowie biorą udział w zajęciach on-line z matematyki z elementami rachunkowości prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Szkoła posiada także patronat naukowy Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz umowę patronacką na rzecz współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

Uczniowie mogą również zdobywać nowe umiejętności w ramach praktyk i staży z projektów unijnych, bowiem szkoła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekt pt.: Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów ZST gwarantem sukcesu na rynku pracy. Wsparciem objętych jest 45 uczniów i uczennic kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, którzy wezmą udział w stażach zagranicznych w Grecji.

Realizowany projekt Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz elektryczno-elektronicznej, pozwala na zdobycie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych oraz nowych kompetencji zawodowych, zwiększając tym samych ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Młodzież może uczestniczyć w kursach podnoszących kwalifikacje (kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs Autocad, kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kat. C, kurs SEP), w kursach podnoszących kompetencje (kurs obsługi obrabiarek CNC, kurs grafiki rastrowej, kurs grafiki wektorowej), w stażach/praktykach zawodowych realizowanych bezpośrednio u pracodawców.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Michalusa 6
tel./fax (+48-18) 353 61 14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zstgorlice.pl

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy