Grafika strefy turystyczno-gastronomicznej

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Tytuły prezentacji festiwalowych:

 • w strefie elektroniczno-informatycznej - Programowanie funkcji inteligentnego budynku przy pomocy centrali Integra 64 SATEL

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.

 • w strefie budowlanej, energetycznej i chemicznej - Kolorowy świat chemii oraz Badania labolatoryjne w zawodzie technik analityk (prezentację można oglądnąć tutaj)

 

Prezentowane zawody:

w strefie budowlanej, energetycznej i chemicznej

 • technik analityk
 • technik technologii chemicznej

w strefie elektroniczno-informatycznej

 • technik elektronik
 • technik elektryk

O Nas:

Motto szkoły: Trwałymi pozostaną tylko dzieła wielkie – I. Mościcki.

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego to szkoła o wieloletnich i bogatych tradycjach. Od 90 lat cieszy się znakomitą opinią w regionie i popularnością w Tarnowie. W rankingu tygodnika „Perspektywy” jest zdobywcą tytułów: „Szkoła Olimpijska” w 2015 r. oraz „ Srebrna Szkoła” w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020. Technikum nr 1 to szkoła kształcąca obecnie w siedmiu zawodach, na które odnotowuje się istotne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Kształcimy w zawodach:

 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik,
 • technik analityk,
 • technik technologii chemicznej,
 • technik fotografii i multimediów.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego podejmują pracę w swoim zawodzie zarówno w regionie jak i zagranicą. Zatrudnienie znajdują u Partnerów szkoły oraz w firmach, które cenią kompetencje młodzieży kończącej Technikum nr 1 w Tarnowie. Duża część absolwentów kontynuuje edukację na studiach technicznych, często w zbliżonej branży. Część zmienia zawód, wybierając kierunki medyczne, artystyczne, humanistyczne.

Po ukończeniu nauki w zawodzie technik elektronik absolwent może montować elementy lub instalacje elektroniczne dla wielu branż, organizować pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych, gdzie szeroko stosuje się urządzenia elektroniczne, zajmować się metrologią, serwisować urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, wykonywać instalacje dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań oraz inne instalacje specjalistyczne, dokonywać przeglądów instalacji i urządzeń wchodzących w ich skład, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik technologii chemicznej może podjąć pracę w wielu działach przemysłu chemicznego: przemyśle tworzyw i nawozów sztucznych, produkcji kwasów, włókien sztucznych, farb i lakierów, środków czystości, w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, gumowym oraz petrochemicznym. Absolwent tego kierunku może podjąć również pracę w oczyszczalni ścieków przy uzdatnianiu wody. Typowe zadania technika technologii chemicznej związane są z nadzorowaniem i kontrolą procesów produkcyjnych, w tym wytwarzaniem produktów i półproduktów chemicznych, obsługą maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz oceną ich stanu technicznego, organizowaniem i kontrolą procesów technologicznych, wykonywaniem pomiarów paramentów procesowych, poborem próbek na instalacji oraz wykonywaniem badań laboratoryjnych. Wykonuje również prace związane z konserwacją i przygotowaniem do bieżących remontów aparatury chemicznej. Zadaniem technologa jest również opracowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji procesu produkcyjnego.

Technik analityk może pracować w laboratoriach przemysłowych: przy kontroli procesów technologicznych, analizie surowców i produktów; pracujących na rzecz rolnictwa, np. oceniających jakość gleb, stopień skażenia produktów rolnych; środowiskowych – związanych np. z analizą wód, gleb, atmosfery, monitoringu zanieczyszczeń ekosfery; pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego – badanie jakości produktów spożywczych; klinicznych - analizy ambulatoryjne, diagnostyczne; naukowo- badawczych; kryminalistycznych i toksykologicznych; pracujących dla potrzeb archeologii i geologii.
Technik analityk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań: dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, pobieranie i przygotowywanie próbek do badań w laboratorium analitycznym, prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, prowadzenie badań bioanalitycznych, prowadzenie badań środowiskowych.

Nasi partnerzy:

Zespół Szkół Technicznych ma podpisaną umowę patronacką z Grupą Azoty S.A. Jest to główny Partner Szkoły. Decyzją Kolegium Redakcyjnego „Miesięcznika Gospodarczego – Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.pl szkoła oraz Grupa Azoty zostały wyróżnione za jakość procesu dydaktycznego i jego adekwatność do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy. Szkoła ma również podpisane umowy o współpracy z firmą Gaz-System S.A., Astor w Krakowie, TAURON Dystrybucja i Wsparcie Grupa TAURON w Tarnowie, Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie, Satel, MegaEL Tarnów. Współpraca obejmuje również mniejsze firmy. Współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego daje możliwość rozwoju uczniom i nauczycielom.

Patronat naukowy nad szkołą sprawują Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Politechnika Rzeszowska.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
Technikum nr 1
33-101 Tarnów
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17
tel. (+48-14) 688 99 00
fax (+48-14) 688 99 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zst.tarnow.pl

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy