Nadleśnictwo Stary Sącz

Nadleśnictwo Stary Sącz - ambasador strefy branżowej rolniczo-leśnej z ochroną środowiska

Gość studia festiwalowego:
Tadeusz Chlipała
, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz.

O ambasadorze
Nadleśnictwo Stary Sącz jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadzorowaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie działającego na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Administracyjnie Nadleśnictwo Stary Sącz, położone jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu powiatów nowosądeckiego, w zasięgu gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie, miasta i gminy Stary Sącz, powiatu limanowskiego, w zasięgu gminy Łukowica i Limanowa oraz miasta Nowego Sącza w powiecie grodzkim Nowy Sącz. Główne rzeki regionu to: Dunajec, Poprad, Łososina oraz jezioro Rożnowskie i Czchowskie.

Nadleśnictwo organizacyjnie podzielone jest na 8 leśnictw. Dla każdej powierzchni sporządzany jest plan gospodarczych działań na najbliższe 10 lat. Działania dotyczą rozmiaru pozyskania drewna, prac związanych z odnowieniem lasu, jego pielęgnacją i ochrona przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi i abiotycznymi. Nadleśnictwo dysponuje wykształconą kadrą techniczną. Nad całością zadań czuwa Nadleśniczy. W realizacji zadań pomaga mu dział gospodarki leśnej kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego, w skład którego wchodzą pracownicy biura, specjaliści od stanu posiadania, pozyskania drewna, marketingu, hodowli, ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej. W każdym leśnictwie jest obsada dwuosobowa: leśniczy i podleśniczy, pracujący pod nadzorem Zastępcy Nadleśniczego.

Nadleśnictwo Stary Sącz
https://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/
https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja
, https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy