Grafika strefy turystyczno-gastronomicznej

Mam Zawód.Mam Fantazję

Wielobranżowy konkurs zawodowy skierowany do uczniów szkół kształcących się w technikach oraz szkołach branżowych w Małopolsce. Organizowany od 2011r. w formule współzawodnictwa w kilku różnych konkurencjach zawodowych. Organizatorem jest Województwo Małopolskie a pomysłodawcami poszczególnych konkurencji są współorganizatorzy, czyli małopolskie szkoły zawodowe. Obecnie Konkurs  „Mam Zawód. Mam Fantazję” organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Biorąc udział w konkurencjach zawodowych uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, skonfrontowania ich z przedstawicielami innych szkół, poznania bazy i zaplecza dydaktycznego innych placówek, otrzymania cennych merytorycznych wskazówek od jurorów – ekspertów, praktyków i przedsiębiorców z dziedzin stanowiących przedmiot konkurencji.

Zwieńczeniem konkursu jest Gala Kształcenia Zawodowego – wydarzenie zamykające i podsumowujące cykl konkurencji w każdym roku szkolnym. Podczas Gali laureaci otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs przygotowywany jest w formule partnerskiej z wybranymi szkołami, instytucjami i przedsiębiorstwami. Współorganizatorem i gospodarzem zawodowej konkurencji konkursowej może zostać każda szkoła z Małopolski kształcąca w zawodzie, instytucja lub przedsiębiorstwo, które nawiązało współpracę ze szkołą i udostępni swoją bazę w celu przeprowadzenia konkursu. Jego ideą jest wsparcie rozwoju współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, rozwój partnerstwa branżowego, a także budowa i promocja pozytywnego wizerunku edukacji zawodowej wśród mieszkańców Małopolski.

Zobacz, co działo się na konkursie w 2023 roku.

 Film w wersji dostępnej można obejrzeć tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej, zobacz także:

IX EDYCJA KONKURSU

VIII EDYCJA KONKURSU  

VII EDYCJA KONKURSU        

VI EDYCJA KONKURSU I WCZEŚNIEJSZE

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy