Grafika Biznes dla Edukacji

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

W Małopolsce realizowane są liczne działania wspierające i rozwijające współpracę szkół z przedsiębiorcami. Prowadzona jest koordynacja kształcenia zawodowego, tworzone i rozwijane są Centra Kompetencji Zawodowych – dające możliwość doszkalania zarówno uczniom, jak i nauczycielom praktycznej nauki zawodu, obradują Rady Branżowe (zrzeszające środowiska naukowe, szkolne oraz przedsiębiorców).

Szkoły nauczające zawodu nawiązują współpracę z przedsiębiorcami m.in. poprzez tworzenie klas patronackich, w firmach organizowane są praktyki dla uczniów, niejednokrotnie przedsiębiorcy doposażają szkoły w sprzęt i materiały służące praktycznej nauce zawodu. Modele dobrej współpracy są na gruncie regionu upowszechniane i promowane zarówno w środowiskach biznesowych jak i szkolnych – jako dające optymalne i obopólne korzyści.

Małopolscy przedsiębiorcy biorą również udział w Festiwalu Zawodów, podczas którego prezentują możliwości zatrudnienia w danym zawodzie.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy